جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84375تهرانحسن آبادآپارتمانرهن و اجاره751,600,00035,000,0001395/06/16
84031تهرانآیت الله کاشانیمغازهرهن و اجاره554,700,00050,000,0001395/06/14
84030تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن و اجاره702,500,00030,000,0001395/06/14
83938تهرانسازمان آبآپارتمانرهن و اجاره84150,00085,000,0001395/06/13
83817تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانرهن11590,000,0001395/06/11
83661تهرانبلوار آسیااداریرهن و اجاره1257,000,00010,000,0001395/06/10
83616تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001395/06/10
83615تهرانحسن آبادآپارتمانفروش1809,444,0001,700,000,0001395/06/10
83614تهرانگلستان شمالیآپارتمانفروش875,000,000435,000,0001395/06/10
83573تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانرهن و اجاره2002,000,00050,000,0001395/06/09
83571تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانرهن و اجاره1052,000,00038,000,0001395/06/09
83569تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن و اجاره1502,000,00070,000,0001395/06/09
83510تهرانکاشانیمغازهرهن و اجاره8515,000,000150,000,0001395/06/09
83483تهرانآیت الله کاشانیمغازهرهن و اجاره40کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83208تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش814,200,000546,000,0001395/06/06
83196تهران200 دستگاهآپارتمانفروش1365,200,000707,200,0001395/06/06
83195تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001395/06/06
80931تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش745,405,000400,000,0001395/06/04
83046تهرانابراهیمی شمالیاداریرهن و اجاره80030,000,000300,000,0001395/06/03
82895تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانرهن و اجاره1001,500,000100,000,0001395/06/02
82887تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن و اجاره1402,000,000100,000,0001395/06/02
82861تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/06/02
82848تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1627,700,0001,247,400,0001395/06/02
82847تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1536,000,000918,000,0001395/06/02
81814تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش823,292,000270,000,0001395/05/23
81500تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1085,555,000600,000,0001395/05/20
81203تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001395/05/18
80932تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1364,400,000598,400,0001395/05/16
80858تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش38010,000,0004,500,000,0001395/05/14
80832تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش957,700,000731,500,0001395/05/14
Page top