جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
16721تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393/06/17
16732تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001393/06/17
16749تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش854,500,000382,500,0001393/06/17
16777تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش1928,000,0001,536,000,0001393/06/17
16800تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393/06/17
16471تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش615,000,000305,000,0001393/06/15
16424تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1705,200,000884,000,0001393/06/15
16088تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش604,200,000252,000,0001393/06/12
16071تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش574,500,000256,500,0001393/06/12
16060تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش753,600,000270,000,0001393/06/12
16054تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1254,720,000590,000,0001393/06/12
16053تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش634,050,000255,000,0001393/06/12
16050تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1427,050,0001,000,000,0001393/06/12
16047تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش994,800,000475,200,0001393/06/12
16044تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش605,150,000427,450,0001393/06/12
16035تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001393/06/12
16034تهرانآیت اله کاشانیآپارتمانفروش1857,200,0001,332,000,0001393/06/12
15800تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش924,800,000441,600,0001393/06/10
15817تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1243,450,000427,800,0001393/06/10
15808تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش525,300,000275,600,0001393/06/10
15785تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1225,000,000610,000,0001393/06/10
15788تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001393/06/10
15791تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش926,521,739600,000,0001393/06/10
15796تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001393/06/10
15681تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1705,200,000884,000,0001393/06/09
15682تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393/06/09
15683تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش864,650,000400,000,0001393/06/09
15685تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1067,000,000742,000,0001393/06/09
15312تهرانآيت الله كاشانی - خیابان آلالهآپارتمانفروش624,350,000269,700,0001393/05/26
14968تهرانخیابان آيت الله كاشانیآپارتمانفروش574,900,000279,300,0001393/03/10
Page top