جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19476تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش606,000,000360,000,0001393/07/02
19477تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش983,600,000352,800,0001393/07/02
19478تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001393/07/02
19479تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001393/07/02
19480تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش544,630,000250,000,0001393/07/02
19481تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش1458,500,0001,232,500,0001393/07/02
19122تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001393/07/01
19123تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001393/07/01
19124تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1644,800,000787,200,0001393/07/01
19125تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش747,500,000555,000,0001393/07/01
19126تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393/07/01
19127تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش945,300,000498,200,0001393/07/01
19128تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393/07/01
19129تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001393/07/01
19130تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1875,700,0001,065,900,0001393/07/01
18907تهرانسازمان برنامه شمالی آپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001393/06/30
18908تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001393/06/30
18909تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001393/06/30
18910تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001393/06/30
18911تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001393/06/30
18912تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001393/06/30
18913تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش824,634,146380,000,0001393/06/30
18914تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001393/06/30
18915تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1026,500,000663,000,0001393/06/30
18916تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش886,400,000563,200,0001393/06/30
18917تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش886,400,000563,200,0001393/06/30
18618تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانفروش785,000,000390,000,0001393/06/28
18620تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانپیش فروش1456,000,000870,000,0001393/06/28
18621تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانفروش875,500,000478,500,0001393/06/28
18423تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1106,600,000726,000,0001393/06/27
Page top