املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25777تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش56018,000,00010,080,000,0001393-08-26
25784تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش733,700,000270,000,0001393-08-26
25311تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1154,300,000494,500,0001393-08-24
25226تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش984,500,000441,000,0001393-08-22
25227تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش754,200,000315,000,0001393-08-22
25230تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1485,500,000814,000,0001393-08-22
25231تهرانآیت الله کاشانیمغازهفروش5012,000,000600,000,0001393-08-22
24363تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش31510,000,0003,150,000,0001393-08-18
24376تهرانآیت الله کاشانیمغازهفروش4220,000,000840,000,0001393-08-18
24405تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش923,800,000349,600,0001393-08-18
24129تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393-08-15
24130تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش683,088,235210,000,0001393-08-15
23891تهرانآيت الله كاشانيآپارتمانفروش1874,500,000841,000,0001393-08-11
23921تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش773,830,000295,000,0001393-08-11
23922تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001393-08-11
23923تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1074,000,000428,000,0001393-08-11
23509تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش37010,000,0001393-08-08
23511تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش945,000,000470,000,0001393-08-08
23512تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1305,800,000754,000,0001393-08-08
22689تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001393-08-03
22690تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1043,800,000395,200,0001393-08-03
22720تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش665,300,000249,800,0001393-08-03
22746تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1293,500,000451,500,0001393-08-03
22772تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش983,700,000362,600,0001393-08-03
22778تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1704,200,000714,000,0001393-08-03
22779تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش884,285,000377,000,0001393-08-03
22780تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش775,700,000438,900,0001393-08-03
22781تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-08-03
22276تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش873,700,000321,900,0001393-07-28
22277تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش736,500,000474,500,0001393-07-28
Page top