جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22778تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1704,200,000714,000,0001393/08/03
22779تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش884,285,000377,000,0001393/08/03
22780تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش775,700,000438,900,0001393/08/03
22781تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393/08/03
22276تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش873,700,000321,900,0001393/07/28
22277تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش736,500,000474,500,0001393/07/28
22306تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393/07/28
22323تهرانشهر زیباآپارتمانفروش1174,500,000526,500,0001393/07/28
22331تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش934,500,000418,500,0001393/07/28
22040تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش56018,000,00010,080,000,0001393/07/26
22041تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش804,200,000336,000,0001393/07/26
22042تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش56014,000,0001393/07/26
22043تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001393/07/26
22044تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001393/07/26
22045تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1686,700,0001,098,800,0001393/07/26
22046تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1324,500,000594,000,0001393/07/26
22047تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش875,000,000435,000,0001393/07/26
21531تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1886,000,0001,128,000,0001393/07/21
21532تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001393/07/21
21533تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش794,500,000355,500,0001393/07/21
21540تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش765,800,000440,800,0001393/07/21
21544تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1053,800,000399,000,0001393/07/21
21274تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش943,620,000340,000,0001393/07/19
21275تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1164,230,000490,000,0001393/07/19
21276تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش704,600,000322,000,0001393/07/19
21277تهرانآیت الله کاشانیمغازهفروش20035,000,0007,000,000,0001393/07/19
21278تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش925,800,000533,600,0001393/07/19
20998تهرانآیت الله کاشانی آپارتمانفروش1656,500,0001,075,000,0001393/07/16
20697تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش666,000,000396,000,0001393/07/12
20700تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش664,800,000316,800,0001393/07/12
Page top