جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86334تهرانکاشانی - عقیلآپارتمانرهن و اجاره911,600,00050,000,0001395/07/08
86196تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانرهن300250,000,0001395/07/06
86195تهرانبلوار اباذرآپارتمانرهن و اجاره851,200,00025,000,0001395/07/06
86194تهرانکاشانی - بهناماداریرهن و اجاره1004,000,00050,000,0001395/07/06
86193تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن و اجاره842,000,00030,000,0001395/07/06
86136تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش655,600,000364,000,0001395/07/06
86024تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانرهن و اجاره80کارشناسیکارشناسی1395/07/05
85877تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانرهن و اجاره1172,500,00060,000,0001395/07/04
85878تهرانآیت الله کاشانیاداریرهن90200,000,0001395/07/04
85853تهرانپیامبر شرقیمستغلاتفروش4206,500,0001395/07/04
85852تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1085,400,000583,500,0001395/07/04
85851تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش595,600,000330,000,0001395/07/04
85876تهران200 دستگاهآپارتمانرهن و اجاره961,500,00050,000,0001395/07/04
85875تهرانآیت الله کاشانیاداریرهن75160,000,0001395/07/04
85700تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانرهن و اجاره1051,550,00050,000,0001395/07/01
85672تهرانشهر زیباآپارتمانرهن و اجاره851,500,00050,000,0001395/07/01
85671تهرانبلوار باذرآپارتمانرهن و اجاره851,200,00025,000,0001395/07/01
85557تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش24711,500,0002,840,500,0001395/07/01
85556تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/07/01
85460تهرانآیت آلله کاشانیآپارتمانرهن86115,000,0001395/06/29
85459تهرانشهرک فرهنگیانآپارتمانرهن و اجاره851,500,00035,000,0001395/06/29
85257تهرانبلوار اباذرآپارتمانفروش974,900,000475,300,0001395/06/27
85053تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانرهن و اجاره1181,500,000110,000,0001395/06/24
85052تهرانآلاله شرقیآپارتمانرهن و اجاره130100,000130,000,0001395/06/24
85051تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن و اجاره1353,500,00070,000,0001395/06/24
84767تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانرهن172170,000,0001395/06/20
84729تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش863,900,000335,500,0001395/06/20
84620تهرانشهرک بهاراناداریرهن145130,000,0001395/06/18
84522تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانرهن و اجاره921,200,00050,000,0001395/06/17
84376تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانرهن و اجاره1181,500,000110,000,0001395/06/16
Page top