املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
33788تهرانکاشانی - بلوار تعاونآپارتمانفروش933,800,000353,400,0001393-11-12
33801تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش685,600,000380,800,0001393-11-12
33519تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1634,000,000652,000,0001393-11-08
33104تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393-11-06
32946تهرانکاشانی - آلالهآپارتمانفروش554,640,000255,000,0001393-11-05
32948تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001393-11-05
32248تهرانکاشانی - تعاونکلنگیفروش2507,500,0001,875,000,0001393-11-04
32805تهرانکاشانی - اباذرکلنگیفروش56018,000,0001,080,000,0001393-11-04
32815تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش885,800,000510,000,0001393-11-04
32555تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش834,000,000332,000,0001393-11-01
32566تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393-11-01
32264تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1125,300,000593,600,0001393-10-29
32102تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش925,600,000515,200,0001393-10-27
32105تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش18010,500,0001,890,000,0001393-10-27
32116تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش823,900,000319,800,0001393-10-27
32103تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش987,200,000705,600,0001393-10-27
32085تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش865,300,000455,000,0001393-10-26
31935تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001393-10-25
31798تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانفروش726,000,000432,000,0001393-10-24
31800تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1644,940,000810,000,0001393-10-24
31768تهرانآیت الله کاشانیاداریفروش656,000,000390,000,0001393-10-24
31767تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش683,500,000238,000,0001393-10-24
31521تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش944,500,000423,000,0001393-10-22
31522تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش844,500,000378,000,0001393-10-22
31537تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش946,500,000611,000,0001393-10-22
31557تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1045,100,000530,000,0001393-10-22
31385تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش566,300,000352,800,0001393-10-21
31416تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش755,100,000382,500,0001393-10-21
31047تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش574,400,000250,800,0001393-10-18
31048تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش804,200,000336,000,0001393-10-18
Page top