جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31537تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش946,500,000611,000,0001393/10/22
31557تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1045,100,000530,000,0001393/10/22
31385تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش566,300,000352,800,0001393/10/21
31416تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش755,100,000382,500,0001393/10/21
31047تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش574,400,000250,800,0001393/10/18
31048تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش804,200,000336,000,0001393/10/18
31065تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1134,700,000531,100,0001393/10/18
31087تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001393/10/18
30782تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش684,500,000306,000,0001393/10/16
30783تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش853,900,000331,500,0001393/10/16
30784تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1105,100,000561,000,0001393/10/16
30825تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش703,400,000238,000,0001393/10/16
30848تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1205,200,000624,000,0001393/10/16
30675تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1385,600,000772,800,0001393/10/15
30676تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1225,250,000640,500,0001393/10/15
30716تهران کاشانی - گلهاآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393/10/15
30425تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1014,450,000450,000,0001393/10/13
30426تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001393/10/13
30444تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1234,500,000553,500,0001393/10/13
30470تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش2004,700,000940,000,0001393/10/13
30101تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,100,000510,000,0001393/10/10
30102تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش926,200,000570,000,0001393/10/10
30103تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش795,800,000458,200,0001393/10/10
30118تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش544,000,000216,000,0001393/10/10
30163تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش906,800,000612,000,0001393/10/10
29844تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001393/10/08
29846تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش823,720,000305,000,0001393/10/08
29851تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1027,000,000714,000,0001393/10/08
29853تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش32010,500,0003,360,000,0001393/10/08
29601تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1055,600,000588,000,0001393/10/07
Page top