جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
36703تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش925,900,000542,800,0001393/12/07
36702تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1055,500,000577,500,0001393/12/07
36311تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001393/12/05
36312تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش906,800,000612,000,0001393/12/05
36055تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001393/12/02
36056تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش664,800,000316,800,0001393/12/02
35813تهرانکاشانی - آلالهآپارتمانفروش1176,000,000702,000,0001393/11/30
35814تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش916,700,000609,700,0001393/11/30
35349تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش937,800,000725,400,0001393/11/26
35350تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش835,400,000448,200,0001393/11/26
34555تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش857,400,000629,000,0001393/11/19
34556تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش733,430,000250,000,0001393/11/19
33788تهرانکاشانی - بلوار تعاونآپارتمانفروش933,800,000353,400,0001393/11/12
33801تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش685,600,000380,800,0001393/11/12
33519تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1634,000,000652,000,0001393/11/08
33104تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001393/11/06
32946تهرانکاشانی - آلالهآپارتمانفروش554,640,000255,000,0001393/11/05
32948تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001393/11/05
32248تهرانکاشانی - تعاونکلنگیفروش2507,500,0001,875,000,0001393/11/04
32805تهرانکاشانی - اباذرکلنگیفروش56018,000,0001,080,000,0001393/11/04
32815تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش885,800,000510,000,0001393/11/04
32555تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش834,000,000332,000,0001393/11/01
32566تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش905,600,000504,000,0001393/11/01
32264تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1125,300,000593,600,0001393/10/29
32102تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش925,600,000515,200,0001393/10/27
32105تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش18010,500,0001,890,000,0001393/10/27
32116تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش823,900,000319,800,0001393/10/27
32103تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش987,200,000705,600,0001393/10/27
32085تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش865,300,000455,000,0001393/10/26
31935تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001393/10/25
Page top