جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38331تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001394/01/16
38332تهرانکاشانی - مقدادآپارتمانفروش1214,300,000520,300,0001394/01/16
38233تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش625,325,000330,000,0001394/01/15
38234تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001394/01/15
38235تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش796,500,000513,500,0001394/01/15
38164تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393/12/26
38165تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001393/12/26
38166تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1755,200,000910,000,0001393/12/26
38169تهرانکاشانی - بلوار تعاونآپارتمانفروش804,250,000340,000,0001393/12/26
38083تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0321393/12/25
38092تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش623,700,000229,400,0001393/12/25
38091تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393/12/25
38084تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1054,285,000450,000,0001393/12/25
37979تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1606,300,0001,008,000,0001393/12/23
37981تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش854,100,000348,500,0001393/12/23
37982تهرانشهر زیبااداریفروش805,000,000400,000,0001393/12/23
37987تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش623,700,000229,400,0001393/12/23
37989تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393/12/23
37954تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001393/12/20
37955تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1106,800,000748,000,0001393/12/20
37393تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1305,769,000750,000,0001393/12/14
37394تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش954,100,000389,500,0001393/12/14
37395تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش733,975,000290,000,0001393/12/14
37396تهرانسازمان برنامه آپارتمانفروش945,800,000545,200,0001393/12/14
37397تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش845,750,000483,000,0001393/12/14
37190تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393/12/13
37191تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش934,000,000372,000,0001393/12/13
36837تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001393/12/09
36841تهرانکاشانی - تعاونآپارتمانفروش1103,600,000396,000,0001393/12/09
36842تهرانکاشانی - آلالهکلنگیفروش28010,500,0003,780,000,0001393/12/09
Page top