جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40107تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1686,800,0001,142,400,0001394/02/05
40032تهرانکاشانی - مهراناداریفروش805,375,000430,000,0001394/02/02
40033تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش714,900,000347,900,0001394/02/02
40034تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001394/02/02
40045تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394/02/02
39801تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش586,000,000348,000,0001394/01/30
39802تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001394/01/30
39810تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001394/01/30
39591تهرانبلوار تعاون آپارتمانفروش1103,200,000352,000,0001394/01/29
39592تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانفروش2037,000,0001,421,000,0001394/01/29
39593تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش647,734,000495,000,0001394/01/29
39630تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش945,300,000498,200,0001394/01/29
39638تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش854,195,000356,575,0001394/01/29
38467تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش964,500,000432,000,0001394/01/27
39367تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش28013,000,00029,250,000,0001394/01/26
39368تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش8356,500,0005,477,500,0001394/01/26
39369تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش956,300,000598,500,0001394/01/26
39370تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش655,600,000364,000,0001394/01/26
39092تهرانکاشانی - کیهانمستغلاتفروش14614,000,0001,400,000,0001394/01/24
39093تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش836,000,000498,000,0001394/01/24
39094تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش734,400,000321,200,0001394/01/24
39095تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394/01/24
38715تهرانکاشانی - آلالهکلنگیفروش3788,000,0002,000,000,0001394/01/19
38716تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش10811,000,0001,188,000,0001394/01/19
38717تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش683,676,000250,000,0001394/01/19
38574تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش705,500,000385,000,0001394/01/18
38572تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش975,670,000550,000,0001394/01/18
38573تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001394/01/18
38466تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش895,150,000458,350,0001394/01/17
38468تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش747,800,000577,200,0001394/01/17
Page top