املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
53270تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1424,200,000596,400,0001394-06-09
52857تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش723,700,000266,400,0001394-06-07
52860تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001394-06-07
52867تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1124,700,000526,400,0001394-06-07
52764تهرانکاشانی - اباذرکلنگیفروش72014,000,0006,048,000,0001394-06-05
52765تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش2316,200,0001394-06-05
52778تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1127,100,000795,200,0001394-06-05
52366تهرانشقایقاداریفروش766,500,000490,000,0001394-06-04
52321تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-06-02
52322تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش75290,000,0001394-06-02
52345تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1116,100,000677,100,0001394-06-02
52016تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش28013,000,0001394-05-31
52017تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1014,300,000434,300,0001394-05-31
52037تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1237,000,000861,000,0001394-05-31
51730تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1165,300,000614,800,0001394-05-24
51731تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1194,160,000495,000,0001394-05-24
51698تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش886,500,000572,000,0001394-05-24
51697تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1675,389,000900,000,0001394-05-24
51406تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394-05-21
51410تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1044,300,000447,200,0001394-05-21
51428تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001394-05-21
51008تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1194,500,000535,500,0001394-05-17
51007تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1043,800,000395,200,0001394-05-17
51006تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1313,900,000510,900,0001394-05-17
50786تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1255,250,000656,250,0001394-05-14
50787تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1053,500,000367,500,0001394-05-14
50788تهرانشقایق شمالیآپارتمانفروش833,850,000319,550,0001394-05-14
50423تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش1,96010,000,00010,150,000,0001394-05-12
50426تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1454,600,000667,000,0001394-05-12
50056تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1285,100,000652,800,0001394-05-10
Page top