جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41653تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش734,800,000350,400,0001394/02/22
41660تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش753,900,000292,500,0001394/02/22
41668تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش623,700,000229,400,0001394/02/22
40317تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001394/02/20
41300تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001394/02/20
41302تهران کاشانی - تعاونآپارتمانفروش1415,000,000705,000,0001394/02/20
41303تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001394/02/20
41332تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش983,900,000382,200,0001394/02/20
41078تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394/02/17
41104تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1174,700,000549,900,0001394/02/17
40874تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش753,500,000262,500,0001394/02/15
40875تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001394/02/15
40877تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش864,500,000387,000,0001394/02/15
40654تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش765,500,000418,000,0001394/02/13
40655تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش804,300,000344,000,0001394/02/13
40656تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1184,800,000566,400,0001394/02/13
40657تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/02/13
40453تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش486,200,000297,600,0001394/02/09
40454تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1255,400,000675,000,0001394/02/09
40455تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش754,300,000322,500,0001394/02/09
40295تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش805,062,000405,000,0001394/02/07
40296تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394/02/07
40316تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش726,800,000489,600,0001394/02/07
40096تهرانکاشانی - کیهانمستغلاتفروش63011,000,0006,160,000,0001394/02/05
40097تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش568,500,000476,000,0001394/02/05
40105تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش776,000,000462,000,0001394/02/05
40107تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش1686,800,0001,142,400,0001394/02/05
40032تهرانکاشانی - مهراناداریفروش805,375,000430,000,0001394/02/02
40033تهرانسازمان شمالیآپارتمانفروش714,900,000347,900,0001394/02/02
40034تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001394/02/02
Page top