املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61430تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1154,435,000510,000,0001394-09-02
61243تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش63711,000,0006,160,000,0001394-08-30
61244تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1265,600,000705,600,0001394-08-30
61257تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394-08-30
61107تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش5506,000,0003,300,000,0001394-08-28
61108تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1545,900,000908,600,0001394-08-28
61137تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1674,800,000801,600,0001394-08-28
60830تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1074,158,000445,000,0001394-08-26
60601تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش754,666,667350,000,0001394-08-25
60602تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394-08-25
60326تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1415,000,000705,000,0001394-08-21
60327تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1074,300,000460,100,0001394-08-21
60349تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش783,600,000280,800,0001394-08-21
59889تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1437,342,0001,050,000,0001394-08-18
59888تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1305,200,000676,000,0001394-08-18
59667تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1302,770,000250,000,0001394-08-16
59332تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1686,000,0001,008,000,0001394-08-12
59098تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش21411,000,0002,354,000,0001394-08-10
59127تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1345,600,000750,400,0001394-08-10
59093تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001394-08-09
58842تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش983,800,000372,400,0001394-08-06
58861تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1156,200,000713,000,0001394-08-06
58326تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-07-29
58070تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش954,200,000399,000,0001394-07-27
58071تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش945,319,000500,000,0001394-07-27
58074تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش2609,600,0002,496,000,0001394-07-27
58104تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش945,319,000500,000,0001394-07-27
58107تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1406,700,000938,000,0001394-07-27
58128تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش2084,700,000977,600,0001394-07-27
57972تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1315,000,000655,000,0001394-07-26
Page top