جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
50423تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش1,96010,000,00010,150,000,0001394/05/12
50426تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1454,600,000667,000,0001394/05/12
50056تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش1285,100,000652,800,0001394/05/10
50057تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394/05/10
49126تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانفروش1406,200,000868,000,0001394/05/03
49127تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394/05/03
49019تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش62010,000,0003,700,000,0001394/05/01
48837تهران کاشانی - بهنامآپارتمانفروش1357,300,000985,500,0001394/04/30
48838تهران کاشانی - گلهاآپارتمانفروش935,400,000502,200,0001394/04/30
48701تهرانآیت الله کاشانیمستغلاتفروش1808,000,0001,120,000,0001394/04/29
48702تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1154,348,000500,000,0001394/04/29
48549تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1144,500,000513,000,0001394/04/25
48548تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1144,500,000513,000,0001394/04/25
48547تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1227,000,000854,000,0001394/04/25
48546تهران کاشانی - گلهاآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001394/04/25
48223تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش25011,500,0003,162,500,0001394/04/22
48224تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1134,200,000474,600,0001394/04/22
48225تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001394/04/22
47978تهرانبلوار آلالهآپارتمانفروش1224,800,000585,600,0001394/04/20
47979تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1074,100,000438,700,0001394/04/20
47645تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش984,150,000406,700,0001394/04/15
47644تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1634,000,000652,000,0001394/04/15
47643تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001394/04/15
47642تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش935,200,000483,600,0001394/04/15
47377تهرانکاشانی - مهرانمستغلاتفروش1,3758,800,0001394/04/13
47378تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1207,600,000912,000,0001394/04/13
47007تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش994,950,000490,050,0001394/04/08
47008تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1205,400,000648,000,0001394/04/08
46596تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش804,250,000340,000,0001394/04/06
46595تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش765,000,000380,000,0001394/04/06
Page top