املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک آيت الله كاشانی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56612تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1174,900,000573,300,0001394-07-11
55889تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش2045,600,0001,142,400,0001394-07-04
55890تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1705,800,000986,000,0001394-07-04
55891تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش814,500,000364,000,0001394-07-04
55379تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1676,500,0001,085,500,0001394-06-28
55381تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش934,000,000372,000,0001394-06-28
55382تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001394-06-28
54538تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394-06-21
54077تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394-06-16
54078تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1156,200,000713,000,0001394-06-16
53881تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش107430,000,0001394-06-15
53727تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش724,500,000324,000,0001394-06-14
53729تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394-06-14
53268تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1077,700,000823,900,0001394-06-09
53269تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش784,000,000312,000,0001394-06-09
53270تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1424,200,000596,400,0001394-06-09
52857تهرانبلوار تعاونآپارتمانفروش723,700,000266,400,0001394-06-07
52860تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش785,000,000390,000,0001394-06-07
52867تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1124,700,000526,400,0001394-06-07
52764تهرانکاشانی - اباذرکلنگیفروش72014,000,0006,048,000,0001394-06-05
52765تهرانکاشانی - مهرانآپارتمانفروش2316,200,0001394-06-05
52778تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1127,100,000795,200,0001394-06-05
52366تهرانشقایقاداریفروش766,500,000490,000,0001394-06-04
52321تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-06-02
52322تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش75290,000,0001394-06-02
52345تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1116,100,000677,100,0001394-06-02
52016تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش28013,000,0001394-05-31
52017تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1014,300,000434,300,0001394-05-31
52037تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1237,000,000861,000,0001394-05-31
51730تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1165,300,000614,800,0001394-05-24
Page top