املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات منطقه 5 تهران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95359تهراندویست دستگاه آپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001395/10/30
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001395/10/30
82483تهرانبلوار بعثتآپارتمانفروش824,200,000344,400,0001395/10/29
95329تهرانکاشانیآپارتمانرهن و اجاره761,700,00045,000,0001395/10/29
95356تهرانعلی حسینیآپارتمانفروش653,980,000257,000,0001395/10/29
95345تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش1537,000,0001,071,000,0001395/10/28
80309تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1307,200,0009,360,0001395/10/27
95334تهرانسردار جنگل شمالیزمینفروش90010,000,0009,000,000,0001395/10/27
95344تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش986,300,000617,000,0001395/10/27
94883تهرانبلوار کمالیآپارتمانرهن و اجاره1281,700,000100,000,0001395/10/26
85038تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش84580,000,0001395/10/26
95343تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001395/10/25
95213تهراناسلامی آپارتمانرهن8590,000,0001395/10/23
80167تهرانفردوس غربآپارتمانفروش1274,600,000586,000,0001395/10/20
95287تهرانمخبریآپارتمانرهن6060,000,0001395/10/18
94962تهرانبلوارفردوسمغازهرهن38270,000,0001395/10/16
95323تهرانجنت آباد شمالی مستغلاترهن180240,000,0001395/10/16
95137تهرانسردارجنگلآپارتمانرهن و اجاره671,800,00015,000,0001395/10/09
95138تهرانسردارجنگلاداریرهن160300,000,0001395/10/09
95136تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن9090,000,0001395/10/09
95135تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن و اجاره110850,00070,000,0001395/10/09
95133تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانرهن و اجاره631,600,00030,000,0001395/10/09
95134تهرانبلوارفردوسمغازهرهن و اجاره400کارشناسیکارشناسی1395/10/09
95132تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1231,300,000100,000,0001395/10/09
95131تهرانپیامبر مرکزیاداریرهن و اجاره68300,00070,000,0001395/10/09
94956تهراناشرفی اصفهانیمستغلاترهن170700,000,0001395/10/08
94970تهرانجنت آباد شمالیمغازهرهن و اجاره11015,000,000120,000,0001395/10/08
94968تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن و اجاره801,500,00030,000,0001395/10/08
94953تهرانپیامبر شرقیآپارتمانرهن و اجاره521,300,00020,000,0001395/10/08
94958تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره65کارشناسیکارشناسی1395/10/08
Page top