جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56752تهرانهروی - حسین آبادکلنگیفروش2,00013,350,00010,000,000,0001394/07/12
56372تهرانهرویآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/07/08
56373تهرانهرویآپارتمانفروش1586,000,000948,000,0001394/07/08
56374تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1656,700,0001,105,500,0001394/07/08
55975تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1606,300,0001,008,000,0001394/07/04
54816تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1738,200,0001394/06/23
54838تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1108,600,000946,000,0001394/06/23
54839تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1517,800,0001,177,800,0001394/06/23
54405تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1157,600,000874,000,0001394/06/18
54406تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001394/06/18
54407تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/06/18
52342تهرانهرویآپارتمانفروش946,900,000648,600,0001394/06/02
52353تهرانحسین آبادآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001394/06/02
51425تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانفروش1207,800,000936,000,0001394/05/21
48250تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش2208,000,0001,760,000,0001394/04/22
43125تهرانحسین آبادمستغلاتفروش73850,000,0001394/03/04
42887تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1086,000,000648,000,0001394/03/02
41351تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش637,500,000472,500,0001394/02/20
40917تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001394/02/15
40487تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش726,800,000489,600,0001394/02/09
40086تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001394/02/02
39119تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001394/01/24
38346تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش886,000,000528,000,0001394/01/16
38248تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش948,000,000752,000,0001394/01/15
37805تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش906,700,000603,000,0001393/12/19
37855تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش19410,000,0001,940,000,0001393/12/19
35826تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1005,100,000510,000,0001393/11/30
33805تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1336,700,000890,000,0001393/11/12
33106تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش908,200,000524,800,0001393/11/06
33125تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش725,200,000374,400,0001393/11/06
Page top