جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
60534تهرانهرویآپارتمانفروش1657,300,0001,204,500,0001394/08/24
60219تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش1258,300,0001,037,500,0001394/08/20
60220تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش1006,400,000640,000,0001394/08/20
60221تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش825,120,000420,000,0001394/08/20
57128تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1385,700,000786,600,0001394/08/13
58855تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394/08/06
58758تهرانهرویآپارتمانفروش2006,200,0001,240,000,0001394/08/05
58759تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1706,700,0001,139,000,0001394/08/05
58475تهرانهرویکلنگیفروش1304,375,000700,000,0001394/07/30
58476تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394/07/30
58480تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001394/07/30
58489تهرانهروی - ظابطیآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001394/07/30
58495تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانفروش1136,700,000757,100,0001394/07/30
58499تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001394/07/30
58369تهرانهروی - حسین آبادآپارتمانفروش200کارشناسیکارشناسی1394/07/29
58227تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1708,000,000136,000,0001394/07/28
58228تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394/07/28
58238تهرانهروی - حسین آبادآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394/07/28
57960تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش947,000,000653,000,0001394/07/26
57988تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394/07/26
57853تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانفروش1129,000,0001,008,000,0001394/07/25
57854تهرانهرویآپارتمانفروش1437,200,0001,029,600,0001394/07/25
57852تهرانهرویآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394/07/25
57594تهرانهرویمستغلاتفروش1,125کارشناسیکارشناسی1394/07/22
57595تهرانهروی - ظابطیآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001394/07/22
57672تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001394/07/22
57229تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1466,500,000949,000,0001394/07/19
57230تهرانهروی - افشاریآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394/07/19
57238تهرانهروی - گلزارکلنگیفروش37218,820,0003,500,000,0001394/07/19
57242تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1027,000,000714,000,0001394/07/19
Page top