جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69210تهرانهرویآپارتمانفروش1165,800,000672,800,0001394/11/28
69090تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش756,266,000470,000,0001394/11/27
69100تهران حسین آبادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394/11/27
68960تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش20513,000,0001394/11/26
68869تهرانهرویآپارتمانفروش825,100,000499,800,0001394/11/25
68870تهرانهرویآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/11/25
68876تهرانهرویآپارتمانفروش1165,800,000672,800,0001394/11/25
68734تهرانهرویآپارتمانفروش1156,700,000770,500,0001394/11/24
68593تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001394/11/21
68450تهرانهروی - مکرانآپارتمانفروش1406,200,000626,200,0001394/11/20
68449تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش955,300,000636,000,0001394/11/20
68473تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانفروش1056,300,000453,600,0001394/11/20
68150تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش23011,300,0002,599,000,0001394/11/17
67741تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394/11/12
67742تهرانهروی - حسین آبادکلنگیفروش37012,000,0003,192,000,0001394/11/12
67437تهرانهرویآپارتمانفروش1357,700,0001,039,500,0001394/11/08
67515تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001394/11/08
67292تهرانهروی - گلزارکلنگیفروش19044,450,0004,000,000,0001394/11/07
67300تهرانهروی - گلزارکلنگیفروش16010,000,0001,280,000,0001394/11/07
67310تهرانمبارک آبادکلنگیفروش10511,660,000700,000,0001394/11/07
67018تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش2209,500,0002,090,000,0001394/11/05
67019تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش1448,680,0001,250,000,0001394/11/05
66897تهرانهرویآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394/11/04
66907تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1426,300,000894,600,0001394/11/04
66474تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1167,198,000835,000,0001394/10/27
65851تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001394/10/21
65852تهرانهروی - ساقدوشکلنگیفروش60010,500,0004,735,500,0001394/10/21
65759تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش2025,300,0001,070,600,0001394/10/20
65511تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1558,400,0001,302,000,0001394/10/16
65512تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1086,800,000734,400,0001394/10/16
Page top