جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85242تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش758,000,0001395/06/27
85032تهرانهرویآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001395/06/24
85031تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001395/06/24
83957تهرانهروی شمالیآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001395/06/13
83956تهرانهرویآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001395/06/13
81745تهرانهرویآپارتمانفروش1616,500,0001,046,500,0001395-05-21
81738تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1236,800,000836,400,0001395-05-21
81736تهرانهرویآپارتمانفروش24010,500,0001395-05-21
81514تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش1267,600,000957,600,0001395-05-20
80864تهرانهرویآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001395-05-14
80131تهرانهروی - وفامنشآپارتمانفروش867,906,000680,000,0001395-05-07
80109تهرانحسینآپارتمانفروش1286,200,000793,600,0001395-05-07
79849تهرانهروی - جوانشیرآپارتمانفروش1157,300,000839,500,0001395-05-04
75691تهرانهروی - مکرانآپارتمانفروش1468,000,0001,168,000,0001395-03-17
75680تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1115,400,000600,000,0001395-03-17
75662تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش1355,400,000729,000,0001395-03-17
75663تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1226,300,000768,600,0001395-03-17
75619تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش705,800,000406,000,0001395-03-16
75198تهرانهروی - وفامنشآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1395-03-10
75199تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1877,500,0001,402,500,0001395-03-10
75230تهرانهروی - وفامنشآپارتمانفروش1427,500,0001,065,000,0001395-03-10
74785تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش989,500,0001395-03-04
73977تهرانمیدان هرویآپارتمانفروش1058,300,000871,500,0001395-02-12
73987تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001395-02-12
73999تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001395-02-12
73548تهرانهروی - مکرانآپارتمانفروش1085,740,000620,000,0001395-02-07
73541تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش1274,700,0005,966,900,0001395-02-07
73534تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001395-02-07
73392تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش805,900,000472,000,0001395-02-06
73404تهرانحسین آبادآپارتمانفروش987,653,000750,000,0001395-02-06
Page top