جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
73244تهرانهرویآپارتمانفروش1156,700,000770,500,0001395/02/05
73259تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش707,200,000504,000,0001395/02/05
72685تهرانهروی آپارتمانفروش906,400,000576,000,0001395/01/30
72696تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش2025,300,0001,070,600,0001395/01/30
71862تهرانهروی - حسین آباد آپارتمانمعاوضه1186,800,000802,400,0001395/01/22
71573تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1315,900,000772,900,0001395/01/17
71457تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001395/01/16
71356تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001395/01/15
71261تهرانهروی - حسین آبادآپارتمانفروش956,900,000655,500,0001395/01/14
70207تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/12/09
70097تهرانهرویآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001394/12/08
70121تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1109,000,000900,000,0001394/12/08
69529تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش756,267,000470,000,0001394/12/02
69542تهرانهروی - مکرانآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394/12/02
69460تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش1137,000,000791,000,0001394/12/01
69356تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش20513,000,0001394/11/29
69210تهرانهرویآپارتمانفروش1165,800,000672,800,0001394/11/28
69090تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش756,266,000470,000,0001394/11/27
69100تهران حسین آبادآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394/11/27
68960تهرانپاسداران - هرویمستغلاتفروش20513,000,0001394/11/26
68869تهرانهرویآپارتمانفروش825,100,000499,800,0001394/11/25
68870تهرانهرویآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394/11/25
68876تهرانهرویآپارتمانفروش1165,800,000672,800,0001394/11/25
68734تهرانهرویآپارتمانفروش1156,700,000770,500,0001394/11/24
68593تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001394/11/21
68450تهرانهروی - مکرانآپارتمانفروش1406,200,000626,200,0001394/11/20
68449تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش955,300,000636,000,0001394/11/20
68473تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانفروش1056,300,000453,600,0001394/11/20
68150تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش23011,300,0002,599,000,0001394/11/17
67741تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394/11/12
Page top