جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83890تهرانهروی - مفتوحیآپارتمانرهن و اجاره551,800,00020,000,0001395/06/11
83889تهرانحسین آبادآپارتمانرهن و اجاره1153,000,00050,000,0001395/06/11
83829تهرانهروی - جوانشیرآپارتمانرهن و اجاره1153,000,00050,000,0001395/06/11
83768تهرانهروی - ساقدوشاداریرهن و اجاره1055,200,00050,000,0001395/06/10
83638تهرانهرویمغازهرهن و اجاره167,000,000100,000,0001395/06/10
83593تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره751,800,00060,000,0001395/06/09
83557تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1502,500,00050,000,0001395/06/09
83472تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1152,000,00020,000,0001395/06/08
83297تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00070,000,0001395/06/07
83293تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره551,800,00020,000,0001395/06/07
83146تهرانبلوار گلزارمغازهرهن و اجاره402,000,000100,000,0001395/06/04
83118تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1052,200,00080,000,0001395/06/03
83040تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1201,500,000100,000,0001395/06/03
82906تهرانمکران جنوبیمغازهرهن و اجاره407,500,000200,000,0001395/06/02
82900تهرانهروی - وفا منشآپارتمانرهن160250,000,0001395/06/02
82891تهرانجوانشیرآپارتمانرهن و اجاره80500,000100,000,0001395/06/02
82890تهرانمیدان هرویآپارتمانرهن117155,000,0001395/06/02
81745تهرانهرویآپارتمانفروش1616,500,0001,046,500,0001395/05/21
81738تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1236,800,000836,400,0001395/05/21
81736تهرانهرویآپارتمانفروش24010,500,0001395/05/21
81514تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش1267,600,000957,600,0001395/05/20
80864تهرانهرویآپارتمانفروش2009,000,0001,800,000,0001395/05/14
80131تهرانهروی - وفامنشآپارتمانفروش867,906,000680,000,0001395/05/07
80109تهرانحسینآپارتمانفروش1286,200,000793,600,0001395/05/07
79849تهرانهروی - جوانشیرآپارتمانفروش1157,300,000839,500,0001395/05/04
75691تهرانهروی - مکرانآپارتمانفروش1468,000,0001,168,000,0001395/03/17
75680تهرانهروی - وفا منشآپارتمانفروش1115,400,000600,000,0001395/03/17
75662تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش1355,400,000729,000,0001395/03/17
75663تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1226,300,000768,600,0001395/03/17
75619تهرانپاسداران - هرویآپارتمانفروش705,800,000406,000,0001395/03/16
Page top