جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85031تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001395/06/24
84962تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00075,000,0001395/06/23
84955تهرانوفا منشآپارتمانرهن و اجاره1551,200,000150,000,0001395/06/23
84815تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1302,200,00050,000,0001395/06/20
84814تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره60700,00040,000,0001395/06/20
84760تهرانحسین آبادآپارتمانرهن90100,000,0001395/06/20
84626تهرانهوری - وفامنشآپارتمانرهن و اجاره1532,500,00075,000,0001395/06/18
84629تهرانجوانشیرآپارتمانرهن و اجاره1141,700,000100,000,0001395/06/18
84628تهرانهروی - مفتوحیآپارتمانرهن135170,000,0001395/06/18
84528تهرانهروی - گلزارآپارتمانرهن و اجاره721,500,00030,000,0001395/06/17
84526تهرانمیدان هرویآپارتمانرهن و اجاره1703,000,00050,000,0001395/06/17
84292تهرانهروی - وفامنشآپارتمانرهن و اجاره1603,200,00050,000,0001395/06/15
84291تهرانهرویآپارتمانرهن160200,000,0001395/06/15
84289تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانرهن و اجاره751,800,00060,000,0001395/06/15
84287تهرانهروی - مفتوحیآپارتمانرهن120140,000,0001395/06/15
84218تهرانمیدان هرویمغازهرهن و اجاره565,000,00030,000,0001395/06/15
84195تهرانهروی - ضابطیآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00025,000,0001395/06/15
84194تهرانجوانشیرآپارتمانرهن و اجاره811,800,00060,000,0001395/06/15
84162تهرانجوانشیراداریرهن و اجاره901,000,000120,000,0001395/06/14
84161تهرانهرویآپارتمانرهن134200,000,0001395/06/14
84049تهرانحسین آبادآپارتمانرهن90100,000,0001395/06/14
83957تهرانهروی شمالیآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001395/06/13
83956تهرانهرویآپارتمانفروش1058,000,000840,000,0001395/06/13
83890تهرانهروی - مفتوحیآپارتمانرهن و اجاره551,800,00020,000,0001395/06/11
83889تهرانحسین آبادآپارتمانرهن و اجاره1153,000,00050,000,0001395/06/11
83829تهرانهروی - جوانشیرآپارتمانرهن و اجاره1153,000,00050,000,0001395/06/11
83768تهرانهروی - ساقدوشاداریرهن و اجاره1055,200,00050,000,0001395/06/10
83638تهرانهرویمغازهرهن و اجاره167,000,000100,000,0001395/06/10
83593تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره751,800,00060,000,0001395/06/09
83557تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1502,500,00050,000,0001395/06/09
Page top