املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک هروی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
91790تهرانهرویآپارتمانفروش1808,000,0001,440,000,0001395/09/07
91754تهرانهرویآپارتمانفروش2024,900,000989,800,0001395/09/06
91755تهرانهرویآپارتمانفروش704,857,000340,000,0001395/09/06
91756تهرانهرویآپارتمانفروش2257,000,0001,575,000,0001395/09/06
91612تهرانهروی - ساقدوشاداریرهن و اجاره754,000,00050,000,0001395/09/03
91404تهرانوفامنشآپارتمانفروش2024,900,000989,800,0001395/09/02
91402تهرانساقدوشآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395/09/02
91401تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش615,500,000340,000,0001395/09/02
91215تهرانساقدوشآپارتمانفروش516,470,00033,000,0001395/09/01
91214تهرانهرویآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001395/09/01
91258تهرانهرویمغازهرهن و اجاره278,500,00050,000,0001395/09/01
91148تهرانهرویآپارتمانفروش967,000,000672,000,0001395/08/29
91058تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره811,600,00035,000,0001395/08/27
90969تهرانبلوار گلزارآپارتمانرهن و اجاره1058,000,000150,000,0001395/08/26
90968تهرانهرویاداریرهن و اجاره1107,000,00050,000,0001395/08/26
90613تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره772,400,00050,000,0001395/08/24
90588تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره652,200,00030,000,0001395/08/24
90614تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1003,000,000100,000,0001395/08/24
90612تهرانهرویآپارتمانرهن80130,000,0001395/08/24
90318تهرانهرویکلنگیفروش16010,000,0001,280,000,0001395/08/23
90320تهرانهرویآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001395/08/23
90316تهرانهروی آپارتمانفروش845,400,000453,600,0001395/08/23
90405تهرانهرویاداریرهن و اجاره601,000,00060,000,0001395/08/23
90155تهرانهروی آپارتمانرهن165250,000,0001395/08/20
90133تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره801,800,00040,000,0001395/08/20
90060تهرانهرویآپارتمانفروش1208,300,000996,000,0001395/08/20
90059تهرانهروی - وفامنشآپارتمانفروش905,550,000500,000,0001395/08/20
90058تهرانحسین آبادمستغلاتفروش2245,800,0001,300,000,0001395/08/20
90030تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00050,000,0001395/08/19
90029تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره951,300,00010,000,0001395/08/19
Page top