جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87251تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره851,500,00030,000,0001395/07/19
87197تهرانافتخاریانآپارتمانرهن و اجاره903,000,00020,000,0001395/07/19
87171تهرانساقدوشآپارتمانرهن85130,000,0001395/07/18
87170تهرانجوانشیراداریرهن81120,000,0001395/07/18
87040تهرانهرویآپارتمانفروش805,625,000450,000,0001395/07/17
86968تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره771,400,00085,000,0001395/07/15
86875تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره2504,000,00030,000,0001395/07/15
86852تهرانساقدوشمغازهرهن و اجاره38050,000,000400,000,0001395/07/15
86851تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1055,000,00080,000,0001395/07/14
86734تهرانهروی - جوانشیرآپارتمانرهن و اجاره2454,800,00070,000,0001395/07/13
86733تهرانحسین آبادآپارتمانرهن و اجاره1212,800,00045,000,0001395/07/13
86619تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/07/11
86618تهرانهروی - وفامنشآپارتمانرهن و اجاره1403,500,00050,000,0001395/07/11
86435تهرانهرویآپارتمانفروش905,550,000500,000,0001395/07/11
86436تهرانجوانشیرآپارتمانفروش1366,500,000884,000,0001395/07/11
86432تهرانهرویآپارتمانفروش967,000,0001395/07/11
86305تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00030,000,0001395/07/06
86304تهرانافتخاریانآپارتمانرهن و اجاره754,000,00010,000,0001395/07/06
86104تهرانهروی - افتخاریانآپارتمانرهن و اجاره681,300,00050,000,0001395/07/05
86103تهرانمکران جنوبیاداریرهن و اجاره601,000,00060,000,0001395/07/05
85857تهرانهرویآپارتمانفروش764,100,000310,000,0001395/07/04
85777تهرانهروی - گلزارآپارتمانفروش755,600,000420,000,0001395/07/03
85780تهرانحسین آبادمستغلاتفروش2,70010,000,00027,000,000,0001395/07/03
85778تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش716,260,000445,000,0001395/07/03
85779تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانفروش1858,000,0001,480,000,0001395/07/03
85606تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1401,500,000300,000,0001395/07/01
85604تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره852,400,00040,000,0001395/07/01
85536تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001395/07/01
85467تهرانهرویآپارتمانرهن100200,000,0001395/06/29
85357تهرانجوانشیرآپارتمانرهن و اجاره2454,500,000200,000,0001395/06/28
Page top