جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87801تهرانهرویآپارتمانفروش24011,000,0002,640,000,0001395/07/28
87800تهرانحسین آبادآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001395/07/28
87799تهرانهرویآپارتمانفروش757,500,000562,500,0001395/07/28
87784تهرانافتخاریانآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/07/27
87701تهرانهرویآپارتمانرهن81120,000,0001395/07/27
87699تهرانهرویاداریرهن و اجاره1205,000,00050,000,0001395/07/27
87634تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره601,400,00015,000,0001395/07/26
87633تهرانهرویاداریرهن و اجاره304,000,00040,000,0001395/07/26
87356تهرانساقدوشآپارتمانفروش685,888,000380,000,0001395/07/25
87359تهرانهروی - ضابطیآپارتمانفروش1707,800,0001,326,000,0001395/07/25
87357تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1156,955,000800,000,0001395/07/25
87273تهرانحسین آبادویلافروش106130,000,0001395/07/24
87251تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره851,500,00030,000,0001395/07/19
87197تهرانافتخاریانآپارتمانرهن و اجاره903,000,00020,000,0001395/07/19
87171تهرانساقدوشآپارتمانرهن85130,000,0001395/07/18
87170تهرانجوانشیراداریرهن81120,000,0001395/07/18
87040تهرانهرویآپارتمانفروش805,625,000450,000,0001395/07/17
86968تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره771,400,00085,000,0001395/07/15
86875تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره2504,000,00030,000,0001395/07/15
86852تهرانساقدوشمغازهرهن و اجاره38050,000,000400,000,0001395/07/15
86851تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1055,000,00080,000,0001395/07/14
86734تهرانهروی - جوانشیرآپارتمانرهن و اجاره2454,800,00070,000,0001395/07/13
86733تهرانحسین آبادآپارتمانرهن و اجاره1212,800,00045,000,0001395/07/13
86619تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/07/11
86618تهرانهروی - وفامنشآپارتمانرهن و اجاره1403,500,00050,000,0001395/07/11
86435تهرانهرویآپارتمانفروش905,550,000500,000,0001395/07/11
86436تهرانجوانشیرآپارتمانفروش1366,500,000884,000,0001395/07/11
86432تهرانهرویآپارتمانفروش967,000,0001395/07/11
86347تهرانحسین آبادآپارتمانرهن و اجاره1212,800,00045,000,0001395/07/08
86305تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00030,000,0001395/07/06
Page top