جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40019تهرانلویزانآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394/02/01
40020تهرانلویزانآپارتمانفروش845,600,000470,400,0001394/02/01
39788تهرانلویزانآپارتمانفروش813,500,000283,500,0001394/01/30
39789تهرانلویزانآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001394/01/30
39574تهرانلویزانآپارتمانفروش685,600,000380,800,0001394/01/27
39575تهرانلویزانآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001394/01/27
39576تهرانلویزانآپارتمانفروش906,200,000558,000,0001394/01/27
39279تهرانلویزانآپارتمانفروش1327,200,000950,400,0001394/01/25
39280تهرانلویزانآپارتمانفروش1807,900,0001,422,000,0001394/01/25
38982تهرانلویزانکلنگیفروش2288,500,0001,615,000,0001394/01/23
38983تهرانلویزانآپارتمانفروش1235,500,000676,500,0001394/01/23
35539تهرانلویزانآپارتمانفروش884,200,000369,600,0001393/11/28
34757تهرانلویزانآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001393/11/20
34758تهرانلویزانآپارتمانفروش1656,300,0001,039,500,0321393/11/20
29248تهرانلویزانآپارتمانفروش1557,700,0001,193,500,0001393/10/04
26308تهرانلویزانآپارتمانفروش906,200,000558,000,0001393/09/01
24884تهرانلویزانآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393/08/21
24948تهرانلویزانآپارتمانفروش514,500,000229,500,0001393/08/21
24346تهرانلویزانآپارتمانفروش415,000,000205,000,0001393/08/18
22204تهرانلویزانآپارتمانفروش1235,500,000676,500,0001393/07/27
20516تهرانلویزانآپارتمانپیش فروش853,500,000297,500,0001393/07/09
12853تهرانلویزان - خيابان شعبانلوآپارتمانفروش754,000,000298,000,0001393/06/09
Page top