جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
50604تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001394/05/13
50605تهرانلویزانآپارتمانفروش884,500,000396,000,0001394/05/13
48863تهرانشیانآپارتمانفروش1115,500,000610,500,0001394/04/30
48783تهرانلویزانآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001394/04/29
48784تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1346,300,000844,200,0001394/04/29
48391تهرانلویزانآپارتمانفروش735,000,000365,000,0001394/04/23
48390تهرانلویزانآپارتمانفروش1397,000,000973,000,0001394/04/23
48389تهرانلویزانآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394/04/23
43943تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394/03/11
43332تهرانلویزانکلنگیفروش805,800,000284,200,0001394/03/05
43382تهرانلویزانآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001394/03/05
42943تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1335,500,000731,500,0001394/03/03
42946تهرانلویزانآپارتمانفروش1105,600,000616,000,0001394/03/03
42945تهرانلویزانآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394/03/03
42944تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش907,200,000648,000,0001394/03/03
42368تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش546,500,000351,000,0001394/02/28
42023تهرانلویزانآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394/02/24
42024تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش985,700,000560,000,0001394/02/24
42040تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1307,300,000949,000,0001394/02/24
42051تهرانلویزانآپارتمانفروش815,000,000405,000,0001394/02/24
41622تهرانلویزانآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001394/02/22
41623تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394/02/22
41637تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش766,000,000456,000,0001394/02/22
41647تهرانلویزانآپارتمانفروش945,200,000488,800,0001394/02/22
41091تهرانلویزانآپارتمانفروش1014,500,000454,500,0001394/02/17
41092تهرانلویزانآپارتمانفروش954,420,000420,000,0001394/02/17
41093تهرانلویزانآپارتمانفروش843,500,000300,000,0001394/02/17
39278تهرانلویزانآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001394/02/15
40849تهرانلویزانآپارتمانفروش915,400,000500,000,0001394/02/14
40850تهرانلویزانآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001394/02/14
Page top