جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65520تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001394/10/16
65522تهرانلویزان - جعفریانکلنگیفروش2607,100,0001,718,200,0001394/10/16
65536تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش955,368,000510,000,0001394/10/16
64452تهرانلویزان - جعفریانآپارتمانفروش1005,650,000565,000,0001394/10/06
64453تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001394/10/06
63802تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1326,850,000904,200,0001394/10/01
63801تهرانلویزانآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394/09/30
63249تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394/09/25
63250تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394/09/25
63277تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش1255,500,000687,500,0001394/09/25
62508تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1305,900,000767,000,0001394/09/16
62509تهرانلویزانآپارتمانفروش1956,000,0001,170,000,0001394/09/16
62404تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش1014,000,000404,000,0001394/09/15
57616تهرانلویزان - جعفریانآپارتمانفروش1113,783,000420,000,0001394/07/22
57617تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1014,851,000490,000,0001394/07/22
56772تهرانلویزانآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394/07/13
56236تهرانلویزانآپارتمانفروش694,500,000310,500,0001394/07/07
56237تهرانلویزانآپارتمانفروش855,823,000495,000,0001394/07/07
56238تهرانلویزانآپارتمانفروش2075,300,0001,097,000,0001394/07/07
54831تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1224,800,000585,000,0001394/06/23
54832تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1705,500,000935,000,0001394/06/23
54833تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001394/06/23
43951تهرانلویزانآپارتمانفروش454,300,000195,000,0001394/06/21
54432تهرانلویزانآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001394/06/18
54433تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1485,200,000769,600,0001394/06/18
54050تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1766,700,0001,179,200,0001394/06/16
53171تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1015,376,000543,000,0001394/06/09
52615تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش533,500,000185,500,0001394/06/04
52616تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش704,850,000339,500,0001394/06/04
50603تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1706,000,0001,000,000,0001394/05/13
Page top