جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88176تهرانشعبان لومغازهرهن و اجاره1109,000,000140,000,0001395/08/02
85126تهرانلویزانآپارتمانرهن135200,000,0001395/06/24
85006تهرانشیان سومآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001395/06/24
84578تهرانشعبان لوآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/06/17
84577تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانرهن و اجاره85کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84389تهرانرحیمی پورآپارتمانرهن و اجاره65200,00040,000,0001395/06/16
84258تهرانلویزانآپارتمانرهن و اجاره581,750,00012,000,0001395/06/15
84257تهرانجعفریانآپارتمانرهن6050,000,0001395/06/15
46591تهرانلویزانآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001395/06/08
83382تهرانلویزانآپارتمانرهن و اجاره601,700,00020,000,0001395/06/07
74553تهرانلويزان - جعفريانآپارتمانفروش1355,000,000675,000,0001395/05/16
80301تهرانلویزانآپارتمانفروش126670,000,0001395/05/10
75683تهرانلویزانآپارتمانفروش694,800,000331,200,0001395/03/17
75670تهرانجعفریانآپارتمانفروش1305,000,000650,000,0001395/03/17
75050تهرانشاهرضاییآپارتمانفروش1755,600,000980,000,0001395/03/08
73959تهرانشیان یکمآپارتمانفروش1224,675,000570,000,0001395/02/12
73982تهرانلویزانآپارتمانفروش856,117,000520,000,0001395/02/12
73255تهرانشیان یکمآپارتمانفروش1135,500,000621,500,0001395/02/05
72843تهرانلویزانآپارتمانفروش1216,000,000726,000,0001395/01/31
72175تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش645,300,000339,200,0001395/01/24
71861تهرانجعفریان شرقی آپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001395/01/22
71466تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001395/01/16
70935تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1236,300,000774,900,0001394/12/18
70934تهرانلویزان - شعبانلوآپارتمانفروش605,300,000318,000,0001394/12/18
70933تهرانلویزان - شیانآپارتمانفروش1036,300,000648,900,0001394/12/18
70601تهرانلویزان - شعبانلوآپارتمانفروش605,300,000318,000,0001394/12/13
70108تهرانلویزان - جعفریانآپارتمانفروش924,900,000450,800,0001394/12/08
70109تهرانلویزانآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001394/12/08
70110تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش1254,300,000537,500,0001394/12/08
69793تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394/12/04
Page top