املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72837تهرانشمس آبادآپارتمانفروش757,200,000540,000,0001395-01-31
72842تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001395-01-31
72863تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001395-01-31
72686تهرانبنی هاشممستغلاتفروش1105,000,000375,000,0001395-01-30
72457تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش623,700,000229,500,0001395-01-26
72466تهرانشمس آبادآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001395-01-26
72483تهرانشمس آبادآپارتمانفروش985,850,000573,000,0001395-01-26
72427تهرانبلوار بیژنمغازهفروش5625,000,0001,400,000,0001395-01-25
72173تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش704,000,000280,000,0001395-01-24
72185تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش635,555,000350,000,0001395-01-24
72188تهراناستاد حسن بنا آپارتمانفروش724,700,000338,000,0001395-01-24
72038تهرانشهید کردآپارتمانفروش1415,800,000817,000,0001395-01-23
72039تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395-01-23
72040تهرانشمس آبادکلنگیفروش18812,000,0001395-01-23
72045تهرانشمس آبادآپارتمانفروش614,800,000292,800,0001395-01-23
72060تهرانشمس آبادکلنگیفروش3009,500,0001395-01-23
71859تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش755,800,000435,000,0001395-01-22
71881تهرانشمس آبادآپارتمانفروش935,800,000539,400,0001395-01-22
71899تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001395-01-22
71804تهرانشمس آبادآپارتمانفروش605,400,000324,000,0001395-01-21
71805تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1145,200,000592,800,0001395-01-21
71568تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش965,700,000547,200,0001395-01-17
71479تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش945,800,000545,200,0001395-01-16
71487تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش704,650,000325,500,0001395-01-16
71498تهرانشمس آبادآپارتمانفروش605,400,000324,000,0001395-01-16
71502تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001395-01-16
71508تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش735,700,000416,100,0001395-01-16
71362تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش703,450,000241,500,0001395-01-15
71108تهرانبنی هاشمکلنگیفروش60011,000,0006,600,000,0001394-12-22
71118تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش624,000,000248,000,0001394-12-22
Page top