املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88057تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش613,770,000230,000,0001395/08/02
88056تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395/08/02
87998تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره651,500,00020,000,0001395/08/01
87999تهرانشهید کرداداریرهن و اجاره1002,500,00010,000,0001395/08/01
87997تهرانمیدان شریفیاداریرهن و اجاره622,300,00010,000,0001395/08/01
87996تهرانریحانی آپارتمانرهن125170,000,0001395/08/01
87817تهرانمجيديه شمالیآپارتمانفروش684,200,000285,600,0001395/07/28
87756تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00060,000,0001395/07/27
87755تهرانمیدان بهشتیآپارتمانرهن و اجاره932,000,00040,000,0001395/07/27
87754تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره601,000,00070,000,0001395/07/27
87753تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00040,000,0001395/07/27
87680تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش9770,000,000679,000,0001395/07/27
87681تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395/07/27
87679تهرانمیدان سربازآپارتمانفروش1005,000,000550,000,0001395/07/27
87678تهرانشمس آبادآپارتمانفروش764,700,000357,200,0001395/07/27
87453تهراناستاد حسن بناآپارتمانرهن و اجاره711,400,00030,000,0001395/07/25
87344تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1176,200,000725,400,0001395/07/25
87340تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش603,800,000228,000,0001395/07/25
87342تهرانشمس آباد آپارتمانفروش894,400,000396,000,0001395/07/25
87341تهرانشمس آبادآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001395/07/25
87343تهرانشمس آبادمستغلاتفروش30011,500,0003,220,000,0001395/07/24
87240تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره601,800,00015,000,0001395/07/19
87179تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره581,300,00020,000,0001395/07/19
86917تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره801,500,00030,000,0001395/07/15
86916تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1602,000,000200,000,0001395/07/15
86840تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره961,500,00030,000,0001395/07/14
86751تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره581,300,00020,000,0001395/07/14
86692تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00060,000,0001395/07/13
86691تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره701,000,00040,000,0001395/07/13
86645تهرانخواجه عبدالله آپارتمانرهن و اجاره1633,300,000100,000,0001395/07/13
Page top