جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69648تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش864,200,000361,200,0001394/12/03
69684تهرانبنی هاشم شمالیکلنگیفروش1087,500,000810,000,0001394/12/03
69787تهرانریحانیآپارتمانفروش444,650,000312,000,0001394/12/03
69530تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1156,700,000770,500,0001394/12/02
68860تهرانشمس آبادآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001394/11/25
68862تهرانکرمان شمالیآپارتمانفروش654,700,000305,500,0001394/11/25
68753تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1757,900,0001,382,500,0001394/11/24
68763تهرانشمس آبادآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001394/11/24
68592تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1304,800,000513,600,0001394/11/21
68612تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش975,000,000350,000,0001394/11/21
68435تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1005,700,000399,000,0001394/11/20
68434تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش805,700,000507,300,0001394/11/20
68463تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1005,200,000592,800,0001394/11/20
68219تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش675,300,000355,000,0001394/11/18
68247تهرانمیدان بهشتی آپارتمانفروش595,200,000306,800,0001394/11/18
68128تهرانبنی هاشم شمالیکلنگیفروش3609,000,0001,386,000,0001394/11/17
68026تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1304,615,000600,000,0001394/11/15
68027تهرانشمس آبادکلنگیفروش607,500,0001,410,000,0001394/11/15
68038تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1405,000,000700,000,0001394/11/15
68054تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1655,800,000957,000,0001394/11/15
67722تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1536,000,000918,000,0001394/11/12
67762تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش1206,000,000510,000,0001394/11/12
67765تهرانشمس آبادآپارتمانفروش966,900,000662,400,0001394/11/12
67619تهرانشهيد كردآپارتمانفروش524,300,000220,000,0001394/11/11
67638تهرانشمس آبادکلنگیفروش24513,000,0003,900,000,0001394/11/11
67639تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1265,700,000718,200,0001394/11/11
67640تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001394/11/11
67271تهرانشهید کردکلنگیفروش1407,391,000850,000,0001394/11/07
67272تهرانشمس آبادآپارتمانفروش2255,500,0001,237,500,0001394/11/07
67303تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1035,140,000530,000,0001394/11/07
Page top