جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72686تهرانبنی هاشممستغلاتفروش1105,000,000375,000,0001395/01/30
72457تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش623,700,000229,500,0001395/01/26
72466تهرانشمس آبادآپارتمانفروش754,500,000337,500,0001395/01/26
72483تهرانشمس آبادآپارتمانفروش985,850,000573,000,0001395/01/26
72427تهرانبلوار بیژنمغازهفروش5625,000,0001,400,000,0001395/01/25
72173تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش704,000,000280,000,0001395/01/24
72185تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش635,555,000350,000,0001395/01/24
72188تهراناستاد حسن بنا آپارتمانفروش724,700,000338,000,0001395/01/24
72038تهرانشهید کردآپارتمانفروش1415,800,000817,000,0001395/01/23
72039تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395/01/23
72040تهرانشمس آبادکلنگیفروش18812,000,0001395/01/23
72045تهرانشمس آبادآپارتمانفروش614,800,000292,800,0001395/01/23
72060تهرانشمس آبادکلنگیفروش3009,500,0001395/01/23
71859تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش755,800,000435,000,0001395/01/22
71881تهرانشمس آبادآپارتمانفروش935,800,000539,400,0001395/01/22
71899تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001395/01/22
71804تهرانشمس آبادآپارتمانفروش605,400,000324,000,0001395/01/21
71805تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1145,200,000592,800,0001395/01/21
71568تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش965,700,000547,200,0001395/01/17
71479تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش945,800,000545,200,0001395/01/16
71487تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش704,650,000325,500,0001395/01/16
71498تهرانشمس آبادآپارتمانفروش605,400,000324,000,0001395/01/16
71502تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001395/01/16
71508تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش735,700,000416,100,0001395/01/16
71362تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش703,450,000241,500,0001395/01/15
71108تهرانبنی هاشمکلنگیفروش60011,000,0006,600,000,0001394/12/22
71118تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش624,000,000248,000,0001394/12/22
70931تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش744,300,000318,200,0001394/12/18
70930تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش6607,000,0001394/12/18
70839تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش624,000,000248,000,0001394/12/17
Page top