جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87755تهرانمیدان بهشتیآپارتمانرهن و اجاره932,000,00040,000,0001395/07/27
87754تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره601,000,00070,000,0001395/07/27
87753تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00040,000,0001395/07/27
87680تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش9770,000,000679,000,0001395/07/27
87681تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001395/07/27
87679تهرانمیدان سربازآپارتمانفروش1005,000,000550,000,0001395/07/27
87678تهرانشمس آبادآپارتمانفروش764,700,000357,200,0001395/07/27
87453تهراناستاد حسن بناآپارتمانرهن و اجاره711,400,00030,000,0001395/07/25
87344تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1176,200,000725,400,0001395/07/25
87340تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش603,800,000228,000,0001395/07/25
87342تهرانشمس آباد آپارتمانفروش894,400,000396,000,0001395/07/25
87341تهرانشمس آبادآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001395/07/25
87343تهرانشمس آبادمستغلاتفروش30011,500,0003,220,000,0001395/07/24
87240تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره601,800,00015,000,0001395/07/19
87179تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره581,300,00020,000,0001395/07/19
86917تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره801,500,00030,000,0001395/07/15
86916تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1602,000,000200,000,0001395/07/15
86840تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره961,500,00030,000,0001395/07/14
86751تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره581,300,00020,000,0001395/07/14
86692تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00060,000,0001395/07/13
86691تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره701,000,00040,000,0001395/07/13
86645تهرانخواجه عبدالله آپارتمانرهن و اجاره1633,300,000100,000,0001395/07/13
86474تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395/07/11
86476تهرانریحانیآپارتمانفروش845,650,000474,600,0001395/07/11
86477تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001395/07/11
86475تهرانشهید کردآپارتمانفروش653,850,000250,000,0001395/07/11
86473تهرانریحانی جنوبیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395/07/11
86375تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره1602,000,00050,000,0001395/07/08
86374تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره802,200,00050,000,0001395/07/08
86029تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره1405,000,000100,000,0001395/07/05
Page top