جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85127تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1171,100,00060,000,0001395/06/24
85010تهرانشمس آبادکلنگیفروش17012,000,0004,128,000,0001395/06/24
85011تهرانریحانی جنوبیآپارتمانفروش736,027,000440,000,0001395/06/24
84939تهرانشمس آبادآپارتمانرهن121160,000,0001395/06/23
84910تهرانمیدان بهشتیآپارتمانرهن و اجاره65500,00050,000,0001395/06/23
84901تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره601,800,00015,000,0001395/06/21
84855تهرانخواجه عبداللهمغازهرهن و اجاره185,000,00050,000,0001395/06/21
84849تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره852,000,00050,000,0001395/06/21
84834تهرانبنی هاشم شمالی آپارتمانفروش804,300,000344,000,0001395/06/21
84783تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره781,800,00040,000,0001395/06/20
84781تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره76500,00060,000,0001395/06/20
84782تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره821,500,00030,000,0001395/06/20
84679تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1404,000,000500,000,0001395/06/18
84678تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره601,200,00020,000,0001395/06/18
84438تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره1602,600,00030,000,0001395/06/16
84436تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1402,000,00040,000,0001395/06/16
84265تهراناستاد حسن بناآپارتمانرهن و اجاره13530,000,00050,000,0001395/06/15
84263تهرانریحانی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره63550,00050,000,0001395/06/15
84254تهرانمیدان بهشتیآپارتمانرهن و اجاره1001,800,00040,000,0001395/06/15
84253تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1352,800,00040,000,0001395/06/15
84121تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره551,000,00040,000,0001395/06/14
83865تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره1003,500,00080,000,0001395/06/11
83738تهرانبلوار سامانآپارتمانرهن و اجاره651,500,00025,000,0001395/06/10
83709تهرانخواجه عبداللهاداریرهن و اجاره1303,900,00070,000,0001395/06/10
83673تهرانبنی هاشممغازهرهن و اجاره557,000,000100,000,0001395/06/10
83672تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00070,000,0001395/06/10
83539تهرانشهید کردآپارتمانرهن و اجاره75900,00020,000,0001395/06/09
83445تهرانمیدان بهشتیآپارتمانرهن و اجاره65500,00050,000,0001395/06/08
83441تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره651,500,00020,000,0001395/06/08
83173تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1802,000,00050,000,0001395/06/04
Page top