املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21051تهرانخواجه عبداللهاداریفروش1406,300,000882,000,0001393-07-16
20371تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش625,000,000310,000,0001393-07-08
20372تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393-07-08
20012تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-07-07
20013تهرانشمس آبادآپارتمانفروش684,400,000299,200,0001393-07-07
19812تهرانكرمان شماليآپارتمانفروش985,000,000490,000,0001393-07-06
19841تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش525,870,000305,000,0001393-07-06
19778تهرانمیدان ملت آپارتمانفروش834,800,000398,400,0001393-07-05
19779تهرانشمس آبادآپارتمانفروش786,300,000491,400,0001393-07-05
19780تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001393-07-05
19520تهرانبنی هاشماداریفروش945,500,000517,000,0001393-07-03
19521تهرانبنی هاشممستغلاتفروش180550,000,0001393-07-03
19523تهرانبنی هاشمکلنگیفروش2258,000,0001,800,000,0001393-07-03
18751تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش915,730,000521,430,0001393-06-29
18752تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش625,500,000341,000,0001393-06-29
18753تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش504,800,000240,000,0001393-06-29
18832تهرانشمس آبادآپارتمانفروش725,555,000400,000,0001393-06-29
18833تهرانشهید کردآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-06-29
18834تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1155,700,000655,500,0001393-06-29
18835تهرانشمس آبادآپارتمانفروش784,700,000366,600,0001393-06-29
18836تهرانشمس آبادآپارتمانفروش977,200,000698,400,0001393-06-29
18837تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1077,200,000770,400,0001393-06-29
18499تهرانخواجه عبدالهاداریفروش1107,000,000770,000,0001393-06-27
18377تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1157,400,000851,000,0001393-06-26
18378تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1115,700,000632,700,0001393-06-26
18379تهرانشهید کردمستغلاتفروش3658,200,00050,000,0001393-06-26
18380تهرانشمس آبادآپارتمانفروش764,600,000349,600,0001393-06-26
18381تهرانشهید کردآپارتمانفروش554,700,000258,500,0001393-06-26
18040تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش688,500,000578,000,0001393-06-24
18045تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش496,122,449300,000,0001393-06-24
Page top