جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19523تهرانبنی هاشمکلنگیفروش2258,000,0001,800,000,0001393/07/03
18751تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش915,730,000521,430,0001393/06/29
18752تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش625,500,000341,000,0001393/06/29
18753تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش504,800,000240,000,0001393/06/29
18832تهرانشمس آبادآپارتمانفروش725,555,000400,000,0001393/06/29
18833تهرانشهید کردآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393/06/29
18834تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1155,700,000655,500,0001393/06/29
18835تهرانشمس آبادآپارتمانفروش784,700,000366,600,0001393/06/29
18836تهرانشمس آبادآپارتمانفروش977,200,000698,400,0001393/06/29
18837تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1077,200,000770,400,0001393/06/29
18499تهرانخواجه عبدالهاداریفروش1107,000,000770,000,0001393/06/27
18377تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1157,400,000851,000,0001393/06/26
18378تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1115,700,000632,700,0001393/06/26
18379تهرانشهید کردمستغلاتفروش3658,200,00050,000,0001393/06/26
18380تهرانشمس آبادآپارتمانفروش764,600,000349,600,0001393/06/26
18381تهرانشهید کردآپارتمانفروش554,700,000258,500,0001393/06/26
18040تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش688,500,000578,000,0001393/06/24
18045تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش496,122,449300,000,0001393/06/24
18046تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش625,000,000310,000,0001393/06/24
18047تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش904,100,000369,000,0001393/06/24
18049تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1034,150,000427,450,0001393/06/24
17169تهرانخواجه عبدالله کلنگیفروش28613,000,0003,718,000,0001393/06/19
16785تهرانبنی هاشممغازهفروش2227,000,000594,000,0001393/06/17
16513تهرانمجیدیهآپارتمانفروش634,000,000252,000,0001393/06/15
16507تهرانمجیدیه جنوبی آپارتمانفروش554,000,000220,000,0001393/06/15
16463تهرانبنی هاشماداریفروش6510,000,000650,000,0001393/06/15
14410تهرانبنی هاشم آپارتمانفروش605,300,000320,000,0001393/06/11
15866تهرانخواجه عبدالله آپارتمانفروش1375,600,000767,200,0001393/06/11
15920تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش754,200,000315,000,0001393/06/11
15933تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393/06/11
Page top