املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26926تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش1287,400,000947,200,0001393-09-11
26943تهرانشمس آبادآپارتمانفروش816,000,000486,000,0001393-09-11
26775تهرانمجیدیه شمالیمغازهفروش1330,000,000390,000,0001393-09-10
26629تهرانبنی هاشممغازهفروش17350,000,0001393-09-09
26490تهرانبنی هاشم مغازهفروش17350,000,0008,650,000,0001393-09-08
26276تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش905,500,000495,000,0001393-09-02
26248تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش805,600,000448,000,0001393-09-01
26153تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393-08-29
25833تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393-08-27
25460تهرانشمس آبادآپارتمانفروش755,100,000382,500,0001393-08-25
25521تهرانشمس آبادآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393-08-25
25252تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش634,525,000285,075,0001393-08-24
25356تهرانبنی هاشممستغلاتفروش2606,000,0001393-08-24
24909تهرانمجیدیه شمالیمغازهفروش3335,000,0001,155,000,0001393-08-21
24799تهرانشمس آبادمغازهفروش901,300,000,0001393-08-20
24815تهرانشمس آبادآپارتمانفروش574,040,000230,000,0001393-08-20
24596تهرانخواجه نصیرآپارتمانفروش445,230,000230,000,0001393-08-19
24347تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001393-08-18
24403تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش664,240,000280,000,0001393-08-18
24222تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001393-08-17
24223تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001393-08-17
24261تهرانخواجه عبداللهمستغلاتفروش922,100,000,0001393-08-17
24262تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش734,900,000357,700,0001393-08-17
24270تهرانشمس آبادآپارتمانفروش794,000,000315,000,0001393-08-17
24310تهرانشمس آبادآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001393-08-17
24155تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-08-15
24159تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393-08-15
23663تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش655,700,000370,500,0001393-08-10
23690تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش614,000,000244,000,0001393-08-10
23705تهرانبنی هاشممستغلاتفروش2002,500,000500,000,0001393-08-10
Page top