جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86477تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001395/07/11
86475تهرانشهید کردآپارتمانفروش653,850,000250,000,0001395/07/11
86473تهرانریحانی جنوبیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001395/07/11
86375تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره1602,000,00050,000,0001395/07/08
86374تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره802,200,00050,000,0001395/07/08
86029تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره1405,000,000100,000,0001395/07/05
85919تهرانخواجه عبداللهاداریرهن و اجاره1303,000,000100,000,0001395/07/04
85750تهرانشمس آبادکلنگیمعاوضه22010,500,0006,720,000,0001395/07/03
85765تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001395/07/03
85764تهرانشمس آبادآپارتمانفروش833,588,000320,000,0001395/07/03
85752تهرانشمس آبادآپارتمانفروش706,900,000483,000,0001395/07/03
85751تهرانشمس آبادکلنگیفروش2057,500,0001,725,000,0001395/07/03
85709تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1353,500,00080,000,0001395/07/01
85708تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره882,100,00030,000,0001395/07/01
85686تهرانبنی هاشممستغلاترهن و اجاره2504,500,00050,000,0001395/07/01
85621تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره651,500,00020,000,0001395/07/01
85434تهرانشهید کردآپارتمانرهن و اجاره851,000,00030,000,0001395/06/28
85395تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره701,500,00020,000,0001395/06/28
85394تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره1253,300,00015,000,0001395/06/28
85314تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش524,425,000230,000,0001395/06/28
85313تهرانشهید کردآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001395/06/28
85312تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1145,200,0005,928,000,0001395/06/28
85203تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره1401,500,000100,000,0001395/06/25
85128تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره961,500,00030,000,0001395/06/24
85127تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1171,100,00060,000,0001395/06/24
85010تهرانشمس آبادکلنگیفروش17012,000,0004,128,000,0001395/06/24
85011تهرانریحانی جنوبیآپارتمانفروش736,027,000440,000,0001395/06/24
84939تهرانشمس آبادآپارتمانرهن121160,000,0001395/06/23
84910تهرانمیدان بهشتیآپارتمانرهن و اجاره65500,00050,000,0001395/06/23
84901تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره601,800,00015,000,0001395/06/21
Page top