جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26153تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393/08/29
25833تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393/08/27
25460تهرانشمس آبادآپارتمانفروش755,100,000382,500,0001393/08/25
25521تهرانشمس آبادآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393/08/25
25252تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش634,525,000285,075,0001393/08/24
25356تهرانبنی هاشممستغلاتفروش2606,000,0001393/08/24
24909تهرانمجیدیه شمالیمغازهفروش3335,000,0001,155,000,0001393/08/21
24799تهرانشمس آبادمغازهفروش901,300,000,0001393/08/20
24815تهرانشمس آبادآپارتمانفروش574,040,000230,000,0001393/08/20
24596تهرانخواجه نصیرآپارتمانفروش445,230,000230,000,0001393/08/19
24347تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001393/08/18
24403تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش664,240,000280,000,0001393/08/18
24222تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001393/08/17
24223تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001393/08/17
24261تهرانخواجه عبداللهمستغلاتفروش922,100,000,0001393/08/17
24262تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش734,900,000357,700,0001393/08/17
24270تهرانشمس آبادآپارتمانفروش794,000,000315,000,0001393/08/17
24310تهرانشمس آبادآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001393/08/17
24155تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393/08/15
24159تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393/08/15
23663تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش655,700,000370,500,0001393/08/10
23690تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش614,000,000244,000,0001393/08/10
23705تهرانبنی هاشممستغلاتفروش2002,500,000500,000,0001393/08/10
23742تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش854,600,000391,000,0001393/08/10
23752تهرانشمس آبادکلنگیفروش32510,500,0003,412,500,0001393/08/10
23753تهرانشهید کردآپارتمانفروش884,100,000360,800,0001393/08/10
22494تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش1366,500,000884,000,0001393/07/29
22186تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001393/07/27
22187تهرانخواجه عبداللهآپارتمانفروش646,100,000390,000,0001393/07/27
22193تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش803,700,000296,000,0001393/07/27
Page top