جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41122تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش855,600,000476,000,0001394/02/17
40983تهرانشهید کردآپارتمانفروش595,000,000295,000,0001394/02/16
40984تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش657,200,000468,000,0001394/02/16
40985تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش624,500,000279,000,0001394/02/16
41001تهرانشمس آبادکلنگیفروش1407,825,000900,000,0001394/02/16
40866تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش684,400,000299,200,0001394/02/15
40905تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش694,800,000331,200,0001394/02/15
40906تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش506,200,000310,000,0001394/02/15
40763تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش655,200,000338,000,0001394/02/14
40764تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1146,000,000684,000,0001394/02/14
40765تهرانشهید کردآپارتمانفروش1555,800,000899,000,0001394/02/14
40775تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1105,905,000650,000,0001394/02/14
40776تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1808,000,0001,440,000,0001394/02/14
40585تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش684,200,000285,600,0001394/02/10
40586تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1025,000,000510,000,0001394/02/10
40589تهرانشهید کردآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394/02/10
40410تهرانشمس آبادآپارتمانفروش835,600,000464,800,0001394/02/08
40412تهرانشمس آبادآپارتمانفروش785,200,000405,600,0001394/02/08
40414تهرانشمس آبادآپارتمانفروش755,600,000420,000,0001394/02/08
40121تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394/02/05
40122تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001394/02/05
40123تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش674,100,000274,700,0001394/02/05
39918تهرانشهید کردآپارتمانفروش404,250,000170,000,0001394/02/01
39919تهرانشمس آبادآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001394/02/01
39920تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1255,300,000662,500,0001394/02/01
39921تهرانشمس آبادآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394/02/01
39831تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش724,400,000316,800,0001394/01/31
39833تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394/01/31
39700تهرانشمس آبادآپارتمانفروش635,000,000315,000,0001394/01/30
39701تهرانشهید کردآپارتمانفروش805,600,000448,000,0001394/01/30
Page top