املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48392تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش3057,500,0001,725,000,0001394-04-23
48348تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1806,650,0001,197,000,0001394-04-23
48349تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1485,000,000740,000,0001394-04-23
48350تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش1154,700,000540,499,9681394-04-23
48090تهرانشمس آبادآپارتمانفروش755,300,000397,500,0001394-04-21
47996تهرانبنی هاشمکلنگیفروش12018,500,0003,700,000,0001394-04-20
47997تهرانبنی هاشمکلنگیفروش1408,500,0001394-04-20
47884تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1555,400,000837,000,0001394-04-18
47882تهرانشمس آبادآپارتمانفروش856,200,000527,000,0001394-04-18
47881تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1007,800,000780,000,0001394-04-18
47880تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش977,000,000679,000,0001394-04-18
47780تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1506,465,000970,000,0001394-04-16
47779تهرانشهید کردکلنگیفروش1657,500,000540,000,0001394-04-16
47666تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش683,235,000220,000,0001394-04-15
47518تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394-04-14
47517تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش755,800,000435,000,0001394-04-14
47516تهرانشمس آبادکلنگیفروش52017,500,0009,100,000,0001394-04-14
47261تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001394-04-10
47262تهرانشمس آبادآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-04-10
47263تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش1355,900,000796,500,0001394-04-10
45807تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش822,985,000245,000,0001394-03-31
45813تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1124,500,000351,000,0001394-03-31
45538تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش875,000,000435,000,0001394-03-28
45539تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1006,100,000610,000,0001394-03-28
29359تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش884,400,000387,200,0001394-03-13
44074تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1066,500,000689,000,0001394-03-12
44075تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش584,400,000255,200,0001394-03-12
43940تهرانمیدان ملتمستغلاتفروش4766,300,0001394-03-11
43941تهرانسه راه پیالهکلنگیفروش22012,000,0001,200,000,0001394-03-11
43984تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش584,300,000249,400,0001394-03-11
Page top