جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
45807تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش822,985,000245,000,0001394/03/31
45813تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1124,500,000351,000,0001394/03/31
45538تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش875,000,000435,000,0001394/03/28
45539تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1006,100,000610,000,0001394/03/28
29359تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانفروش884,400,000387,200,0001394/03/13
44074تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1066,500,000689,000,0001394/03/12
44075تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش584,400,000255,200,0001394/03/12
43940تهرانمیدان ملتمستغلاتفروش4766,300,0001394/03/11
43941تهرانسه راه پیالهکلنگیفروش22012,000,0001,200,000,0001394/03/11
43984تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش584,300,000249,400,0001394/03/11
44014تهرانبنی هاشم - پرتویآپارتمانفروش624,800,000297,600,0001394/03/11
43835تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش863,744,000322,000,0001394/03/10
43836تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش714,500,000320,000,0001394/03/10
43857تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1056,800,000714,000,0001394/03/10
43872تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001394/03/10
43875تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001394/03/10
43877تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001394/03/10
43818تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش955,300,000503,500,0001394/03/09
43654تهرانشهید کردآپارتمانفروش684,450,000300,000,0001394/03/07
43655تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش1156,600,000759,000,0001394/03/07
43658تهرانشمس آبادآپارتمانفروش955,900,000560,500,0001394/03/07
43496تهرانبنی هاشمکلنگیفروش31016,250,0003,900,000,0001394/03/06
43292تهرانشمس آبادآپارتمانفروش704,930,000345,000,0001394/03/05
43334تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش1206,665,000500,000,0001394/03/05
43366تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394/03/05
43388تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش15012,085,0001,450,000,0001394/03/05
43223تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1006,700,000670,000,0001394/03/04
43227تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش674,330,000290,000,0001394/03/04
42888تهرانشهید کردآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001394/03/02
42889تهرانشهید کردآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394/03/02
Page top