املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شمس آباد - مجیدیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
54780تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1386,900,000952,200,0001394-06-22
54781تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش624,435,000275,000,0001394-06-22
54782تهرانشمس آبادآپارتمانفروش727,300,000525,600,0001394-06-22
54551تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394-06-21
54552تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-06-21
44076تهرانشهید کردآپارتمانفروش764,200,000319,200,0001394-06-18
54430تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش1268,600,000860,000,0001394-06-18
54274تهرانشمس آبادآپارتمانفروش764,300,000326,800,0001394-06-17
54275تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1085,500,000594,000,0001394-06-17
53919تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش604,300,000258,000,0001394-06-16
53920تهرانشمس آبادآپارتمانفروش664,880,000322,000,0001394-06-16
54051تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش525,300,000275,600,0001394-06-16
53432تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش855,100,000433,500,0001394-06-11
53433تهرانشمس آبادآپارتمانفروش934,500,000418,500,0001394-06-11
53002تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش706,200,000434,000,0001394-06-08
53023تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-06-08
52877تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001394-06-07
52878تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش676,000,000402,000,0001394-06-07
52883تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش535,800,000307,400,0001394-06-07
52618تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش34011,000,0004,488,000,0001394-06-04
52619تهرانمیدان ملتآپارتمانفروش945,800,000545,200,0001394-06-04
52510تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001394-06-03
51224تهرانشمس آباد - ریحانیآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001394-06-02
51531تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش955,400,000513,000,0001394-06-01
52054تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش614,900,000298,900,0001394-05-31
51532تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1856,100,0001394-05-22
51530تهرانشمس آباد - ریحانیآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001394-05-22
51225تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش983,980,000390,000,0001394-05-18
51226تهرانمیدان ریحانیآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394-05-18
51227تهرانمیدان شریفیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001394-05-18
Page top