جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58458تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394/07/30
58374تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1126,300,000705,600,0001394/07/29
58212تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش2146,500,0001,014,000,0001394/07/28
58099تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1856,000,0001,110,000,0001394/07/27
58127تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1778,200,0001,451,400,0001394/07/27
57956تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001394/07/26
57843تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1365,300,000720,000,0001394/07/25
57614تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانفروش845,200,000436,800,0001394/07/22
57500تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1055,700,000598,500,0001394/07/21
57493تهرانشهید کردکلنگیفروش7308,500,0004,080,000,0001394/07/21
57133تهرانشهید کردآپارتمانفروش754,400,000330,000,0001394/07/18
57134تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394/07/18
57135تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1124,200,000470,400,0001394/07/18
15308تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش744,930,000365,000,0001394/07/15
56664تهرانشمس آبادآپارتمانفروش845,300,000445,200,0001394/07/12
56665تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1035,600,000576,800,0001394/07/12
56666تهرانشمس آبادآپارتمانفروش874,500,000391,500,0001394/07/12
56688تهرانشمس آبادآپارتمانفروش955,100,000484,000,0001394/07/12
56239تهراناستاد حسن بناآپارتمانفروش984,285,000420,000,0001394/07/07
56021تهرانشمس آبادآپارتمانفروش794,810,000380,000,0001394/07/05
56022تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش1154,500,000517,500,0001394/07/05
56023تهرانشهید کردآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001394/07/05
55077تهرانمیدان بهشتیآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001394/06/25
55078تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1184,800,000566,400,0001394/06/25
54830تهرانمجیدیه شمالیکلنگیفروش2807,000,0001,610,000,0001394/06/23
54780تهرانشمس آبادآپارتمانفروش1386,900,000952,200,0001394/06/22
54781تهرانبلوار بیژنآپارتمانفروش624,435,000275,000,0001394/06/22
54782تهرانشمس آبادآپارتمانفروش727,300,000525,600,0001394/06/22
54551تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394/06/21
54552تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394/06/21
Page top