املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87208تهران194 شرقیآپارتمانفروش703,070,000215,000,0001395/07/19
87207تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره651,500,00015,000,0001395/07/19
87206تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره881,900,00025,000,0001395/07/19
87205تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره263,000,000100,000,0001395/07/19
33986تهران212 غربی آپارتمانخرید52200,000,0001395/07/18
87097تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره90700,00030,000,0001395/07/18
87098تهرانبلوار باقریآپارتمانرهن و اجاره70600,00040,000,0001395/07/18
87096تهران220 شرقیآپارتمانرهن و اجاره57200,00050,000,0001395/07/18
87094تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره811,450,00030,000,0001395/07/18
87082تهرانجشنوارهآپارتمانفروش72250,000,0001395/07/18
87031تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1074,500,000481,500,0001395/07/17
87029تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش704,700,000329,000,0001395/07/17
87028تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395/07/17
87030تهران 156 غربیآپارتمانفروش1345,180,000695,000,0001395/07/17
87033تهران182 شرقیآپارتمانفروش572,710,000155,000,0001395/07/17
87027تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001395/07/17
86784تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره95900,00065,000,0001395/07/15
86783تهرانپارک پلیسآپارتمانرهن و اجاره972,000,00020,000,0001395/07/14
86782تهرانشهرک پارسآپارتمانرهن143110,000,0001395/07/14
86768تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1001,300,00050,000,0001395/07/14
86654تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1082,000,00030,000,0001395/07/13
86653تهران220 غربیآپارتمانرهن و اجاره1151,500,00060,000,0001395/07/13
86652تهرانفرجاممغازهرهن و اجاره306,000,00050,000,0001395/07/13
86651تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1102,800,00050,000,0001395/07/13
86650تهرانبلوار شاهدآپارتمانرهن و اجاره901,000,00070,000,0001395/07/13
86423تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1476,900,0001,014,300,0001395/07/10
86426تهرانفلکه چهارمآپارتمانفروش1124,000,000450,000,0001395/07/10
86425تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3005,770,0005,200,000,0001395/07/10
86422تهران219 شرقیآپارتمانفروش443,750,000165,000,0001395/07/10
86421تهرانفلکه اولآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001395/07/10
Page top