جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83554تهرانوفادار شرقیآپارتمانرهن9075,000,0001395/06/09
83499تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1121,800,00050,000,0001395/06/09
83502تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره120کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83501تهران154 غربیآپارتمانرهن8695,000,0001395/06/09
83500تهران162 شرقیآپارتمانرهن6465,000,0001395/06/09
83498تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره961,200,000100,000,0001395/06/09
83497تهرانتهرانپارسویلارهن600200,000,0001395/06/09
83496تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره60کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83455تهران178 غربیآپارتمانرهن و اجاره752,200,00025,000,0001395/06/08
83457تهران196 شرقیاداریرهن و اجاره120700,00085,000,0001395/06/08
83458تهرانفرجام شرقیاداریرهن و اجاره853,000,00030,000,0001395/06/08
83453تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره681,200,00020,000,0001395/06/08
83320تهرانتهرانپارسمغازهرهن35140,000,0001395/06/07
83318تهراندماوندآپارتمانرهن و اجاره1603,700,00030,000,0001395/06/07
83317تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن147120,000,0001395/06/07
83316تهران212 غربیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,000100,000,0001395/06/07
83315تهران156 شرقیآپارتمانرهن و اجاره1402,000,00050,000,0001395/06/07
83314تهرانسجده اییآپارتمانرهن7385,000,0001395/06/07
83313تهرانفلکه سومآپارتمانرهن و اجاره601,100,00020,000,0001395/06/07
83312تهران182 شرقیآپارتمانرهن و اجاره80750,00035,000,0001395/06/07
83308تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره6020,000,00010,000,0001395/06/07
83274تهراناستخرآپارتمانفروش1264,300,000541,800,0001395/06/07
83268تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1104,818,000530,000,0001395/06/07
83256تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1965,000,000980,000,0001395/06/07
83177تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره6020,000,000150,000,0001395/06/04
83176تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره16013,000,000100,000,0001395/06/04
83154تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره1101,750,00040,000,0001395/06/04
83153تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره72500,00020,000,0001395/06/04
83067تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن95100,000,0001395/06/03
83066تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن و اجاره851,500,00035,000,0001395/06/03
Page top