جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84448تهرانسجده اییمغازهرهن و اجاره324,500,00035,000,0001395/06/16
84446تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره80700,00045,000,0001395/06/16
84444تهران220 غربیآپارتمانرهن و اجاره1151,500,00060,000,0001395/06/16
84361تهران186 شرقیمستغلاترهن و اجاره3005,000,000100,000,0001395/06/16
84346تهرانتهرانپارسکلنگیفروش40015,000,0001395/06/16
84347تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1246,300,000781,200,0001395/06/16
84242تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1303,100,00020,000,0001395/06/15
84241تهرانرشیدآپارتمانرهن و اجاره1153,000,00040,000,0001395/06/15
84240تهران210 شرقیآپارتمانرهن و اجاره1702,200,00020,000,0001395/06/15
84239تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره721,500,00030,000,0001395/06/15
84238تهران196 شرقیمغازهرهن و اجاره20015,000,000100,000,0001395/06/15
84237تهرانشهرک فرهنگیانآپارتمانرهن و اجاره1041,550,00021,000,0001395/06/15
84235تهرانرشید شمالیآپارتمانرهن و اجاره1602,700,00050,000,0001395/06/15
84221تهران180 غربیآپارتمانرهن و اجاره961,200,000100,000,0001395/06/15
84220تهراناستخرآپارتمانرهن6060,000,0001395/06/15
84219تهران184 غربی آپارتمانرهن و اجاره1121,800,00050,000,0001395/06/15
84207تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1031,500,00080,000,0001395/06/15
84204تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00060,000,0001395/06/15
84203تهرانفلکه اولآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00040,000,0001395/06/15
84110تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره1501,200,00030,000,0001395/06/14
84109تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره901,200,00025,000,0001395/06/14
84108تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن105130,000,0001395/06/14
84104تهراناتوبان باقریآپارتمانرهن و اجاره1151,500,00060,000,0001395/06/14
69054تهرانجشنوارهکلنگیفروش1006,945,0001,250,000,0001395/06/14
84095تهرانتهخرانپارسآپارتمانرهن و اجاره691,300,00020,000,0001395/06/14
84094تهرانسراجآپارتمانرهن10580,000,0001395/06/14
84093تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1283,000,00020,000,0001395/06/14
84092تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره721,500,00030,000,0001395/06/14
84091تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00060,000,0001395/06/14
84090تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1351,500,00060,000,0001395/06/14
Page top