جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85067تهرانجشنوارهآپارتمانرهن6575,000,0001395/06/24
85071تهراناسفندانیآپارتمانرهن6060,000,0001395/06/24
85070تهرانتهرانپارساداریرهن و اجاره1004,000,000200,000,0001395/06/24
84975تهران138 غربیآپارتمانرهن و اجاره902,600,00025,000,0001395/06/23
84974تهرانرشیدآپارتمانرهن و اجاره1182,500,000100,000,0001395/06/23
84978تهران166 غربیآپارتمانرهن و اجاره1312,500,00050,000,0001395/06/23
84971تهرانفلکه اولآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00040,000,0001395/06/23
84972تهران160 غربیآپارتمانرهن و اجاره941,950,00050,000,0001395/06/23
84969تهرانفلکه سومآپارتمانرهن6470,000,0001395/06/23
84970تهرانتوحید یکمآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00020,000,0001395/06/23
84979تهران180 شرقیآپارتمانرهن126100,000,0001395/06/23
84977تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره801,000,00020,000,0001395/06/23
84976تهران190 شرقیآپارتمانرهن و اجاره1051,500,00030,000,0001395/06/23
84973تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن108120,000,0001395/06/23
84866تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره1501,200,00030,000,0001395/06/21
84865تهرانشهرک بهشتیآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00010,000,0001395/06/21
84864تهرانرشیدآپارتمانرهن و اجاره771,700,00030,000,0001395/06/21
84863تهران178 غربیآپارتمانرهن و اجاره752,200,00020,000,0001395/06/21
84774تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1304,000,000180,000,0001395/06/20
84773تهران138 غربیآپارتمانرهن و اجاره902,600,00025,000,0001395/06/20
84753تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش784,800,000374,500,0001395/06/20
84754تهراناستخرآپارتمانفروش1103,800,000418,000,0001395/06/20
84752تهرانجشنوارهآپارتمانفروش703,500,000245,000,0001395/06/20
84646تهرانفلکه چهارمآپارتمانرهن و اجاره1251,500,00040,000,0001395/06/18
84645تهرانوفادارآپارتمانرهن و اجاره751,000,00020,000,0001395/06/18
84644تهرانفلکه سومآپارتمانرهن و اجاره60900,00030,000,0001395/06/18
84643تهراناستخرآپارتمانرهن و اجاره701,000,00025,000,0001395/06/18
84642تهران152 غربیآپارتمانرهن و اجاره1152,000,00035,000,0001395/06/18
84641تهرانقزاقیآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00055,000,0001395/06/18
84640تهران198 غربیآپارتمانرهن و اجاره901,500,00040,000,0001395/06/18
Page top