جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86426تهرانفلکه چهارمآپارتمانفروش1124,000,000450,000,0001395/07/10
86425تهرانتهرانپارسکلنگیفروش3005,770,0005,200,000,0001395/07/10
86422تهران219 شرقیآپارتمانفروش443,750,000165,000,0001395/07/10
86421تهرانفلکه اولآپارتمانفروش1005,800,000580,000,0001395/07/10
86420تهراناستخرآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001395/07/10
86424تهرانشهید مظفریآپارتمانفروش904,000,000360,000,0001395/07/10
86373تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00050,000,0001395/07/08
86372تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره901,400,00030,000,0001395/07/08
86371تهراناستخرآپارتمانرهن و اجاره60850,00035,000,0001395/07/08
86225تهرانفلکه چهارمآپارتمانرهن و اجاره651,200,00035,000,0001395/07/06
86223تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره72800,00050,000,0001395/07/06
86224تهرانپارک پلیسآپارتمانرهن و اجاره982,000,00025,000,0001395/07/06
86159تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001395/07/06
86164تهران194 غربیآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001395/07/06
86163تهرانوفادار شرقیآپارتمانفروش1153,600,000414,000,0001395/07/06
86162تهران188 شرقیآپارتمانفروش7040,000,000280,000,0001395/07/06
86160تهران190 شرقیآپارتمانفروش63217,500,0001395/07/06
86161تهراناستخرآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001395/07/06
85906تهرانتهرانپارسمستغلاترهن و اجاره2806,000,000100,000,0001395/07/05
86053تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1173,300,00030,000,0001395/07/05
86050تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره55500,00030,000,0001395/07/05
86051تهرانفلکه چهارم آپارتمانرهن و اجاره60900,00025,000,0001395/07/05
85794تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش554,360,000240,000,0001395/07/04
85792تهرانتهران پارسآپارتمانفروش705,700,000399,000,0001395/07/04
85791تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1506,660,0001,000,000,0001395/07/04
85795تهرانفلکه چهارمآپارتمانفروش773,300,000245,000,0001395/07/04
85790تهرانتهرانپارسکلنگیفروش54016,000,0004,320,000,0001395/07/04
85789تهرانفلکه اولآپارتمانفروش1204,200,000504,000,0001395/07/04
85638تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00050,000,0001395/07/01
85637تهرانشهرک امیدآپارتمانرهن و اجاره1355,000,00050,000,0001395/07/01
Page top