املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22824تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,600,000262,800,0001393-08-03
22828تهرانتهرانپارس خ 176آپارتمانفروش905,900,000531,000,0001393-08-03
22831تهرانحکیمیهآپارتمانفروش503,800,000190,000,0001393-08-03
22452تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش704,900,000343,000,0001393-07-29
22456تهرانحکیمیهآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393-07-29
22472تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش973,200,000310,400,0001393-07-29
22473تهرانتهرانپارس - استخرمغازهفروش10030,000,000300,000,0001393-07-29
22524تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001393-07-29
22143تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393-07-27
22144تهرانبلوارپروینآپارتمانفروش803,400,000272,000,0001393-07-27
22210تهرانتهرانپارسکلنگیفروش60018,000,0001,080,000,0001393-07-27
22211تهرانتهرانپارسکلنگیفروش22510,000,0002,250,000,0001393-07-27
22212تهرانتهرانپارسویلافروش3759,000,0001393-07-27
21650تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1404,500,000630,000,0001393-07-22
21347تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش1103,700,000407,000,0001393-07-19
20988تهرانتهرانپارس خ 206 غربيآپارتمانفروش845,500,000462,000,0001393-07-16
21007تهرانتهرانپارس - ف اولآپارتمانفروش1284,000,000512,000,0001393-07-16
21032تهرانتهرانپارس خ196 آپارتمانفروش1304,000,000520,000,0001393-07-16
20775تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش2004,200,000620,000,0001393-07-13
20591تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش1203,750,000450,000,0001393-07-10
20592تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش852,950,000250,750,0001393-07-10
20593تهرانتهرانپارس - خ 196اداریفروش704,200,000294,000,0001393-07-10
20598تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش523,300,000171,600,0001393-07-10
20599تهرانتهرانپارس 162 غربیمستغلاتفروش5006,000,0003,000,000,0001393-07-10
20600تهرانتهرانپارس - حکیمیهکلنگیفروش1986,500,0001,287,000,0001393-07-10
20602تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش2254,700,000105,750,0001393-07-10
20603تهرانتهرانپارس - جشنوارهمغازهفروش1260,000,000720,000,0001393-07-10
20606تهرانتهرانپارس ف سومآپارتمانفروش1364,700,000639,200,0001393-07-10
20391تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1054,800,000504,000,0001393-07-09
20392تهرانتهرانپارسکلنگیفروش06,000,000540,000,0001393-07-09
Page top