جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15018تهرانتهرانپارس - خیابان 244 شرقیآپارتمانفروش833,200,000263,000,0001393-03-18
14956تهرانتهرانپارس - خیابان 192 شرقیآپارتمانفروش2006,000,0001,200,000,0001393-03-07
14944تهرانتهرانپارس - اتوبان بابايیمغازهفروش1823,000,000390,000,0001393-03-06
14878تهرانتهرانپارس - خیابان جشنواهآپارتمانپیش فروش603,500,000210,000,0001393-02-25
14879تهرانتهرانپارس - خیابان جشنواهآپارتمانپیش فروش683,500,000238,000,0001393-02-25
14881تهرانتهرانپارس - خیابان جشنواهآپارتمانپیش فروش583,800,000220,400,0001393-02-25
14812تهرانباقری - خیابان 212 غربیآپارتمانفروش902,600,000240,000,0001393-02-11
14772تهرانتهرانپارس - 196 شرقیآپارتمانفروش473,400,000160,000,0001393-02-06
14773تهرانتهرانپارس - خیابان 196 شرقیآپارتمانفروش473,400,000160,000,0001393-02-06
14648تهرانتهرانپارس - خیابان جشنواره کلنگیفروش2005,000,000725,000,0001392-12-20
14569تهرانفلکه سوم تهرانپارسآپارتمانفروش794,050,000320,000,0001392-11-26
14503تهرانتهرانپارس - خیابان 154 غربیکلنگیفروش45015,500,0007,000,000,0001392-11-11
14458تهرانفلکه اول تهرانپارستجاریفروش2150,000,0001,050,000,0001392-11-02
14400تهرانتهرانپارس - خیابان بهارآپارتمانفروش1806,500,0001,170,000,0001392-10-12
14393تهرانتهرانپارس - خیابان استخرآپارتمانفروش623,600,000225,000,0001392-10-08
14353تهرانتهرانپارس - خیابان استخرآپارتمانفروش673,000,000200,000,0001392-09-20
14347تهرانتهرانپارس - خیابان 190 غربیآپارتمانفروش714,000,000284,000,0001392-09-17
14223تهرانتهرانپارس - 220 شرقیآپارتمانفروش704,800,000336,000,0001392-07-20
14089تهرانتهرانپارس - بلوار پروینآپارتمانفروش703,280,000230,000,0001392-06-11
14073تهرانتهرانپارس - خیابان جشنوارهمغازهمعاوضه403,000,000400,000,0001392-06-08
13884تهرانتهرانپارس خیابان جشنوارهآپارتمانپیش فروش60کارشناسیکارشناسی1392-04-04
13569تهرانتهرانپارس - خیابان پروینآپارتمانفروش783,330,000260,000,0001391-11-29
13269تهرانتهرانپارس - 196 شرقیمستغلاتفروش1,4507,000,0004,550,000,0001391-09-12
13083تهرانتهرانپارس - خيابان استخرآپارتمانفروش832,700,000225,000,0001391-07-25
13093تهرانتهرانپارس - خيابان استخرآپارتمانفروش552,830,000150,000,0001391-07-25
13112تهرانتهرانپارس - بوستانآپارتمانفروش702,500,000175,000,0001391-07-22
13099تهران تهرانپارس - بلوار رسالتآپارتمانفروش613,200,000194,000,0001391-07-19
13078تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش821,500,000123,000,0001391-07-16
13055تهرانتهرانپارس - خیابان استخرآپارتمانفروش821,900,000156,000,0001391-07-12
13048تهرانتهرانپارس - خيابان داوریآپارتمانفروش763,500,000250,800,0001391-07-10
Page top