جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
13093تهرانتهرانپارس - خيابان استخرآپارتمانفروش552,830,000150,000,0001391/07/25
13112تهرانتهرانپارس - بوستانآپارتمانفروش702,500,000175,000,0001391/07/22
13099تهران تهرانپارس - بلوار رسالتآپارتمانفروش613,200,000194,000,0001391/07/19
13078تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش821,500,000123,000,0001391/07/16
13055تهرانتهرانپارس - خیابان استخرآپارتمانفروش821,900,000156,000,0001391/07/12
13048تهرانتهرانپارس - خيابان داوریآپارتمانفروش763,500,000250,800,0001391/07/10
12840تهرانتهرانپارس - خيابان استخرآپارتمانفروش453,000,000135,690,0001391/06/11
12838تهرانتهرانپارس - خیابان 140آپارتمانفروش1074,100,000438,700,0001391/06/08
12820تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش1352,900,000391,500,0001391/06/05
12791تهرانتهرانپارس - خیابان 216 غربیآپارتمانفروش852,600,000221,000,0001391/06/03
12517تهرانفلكه سومآپارتمانفروش582,800,000163,500,0001391/05/20
12529تهرانچهارراه تيرانداز آپارتمانفروش1203,700,000444,000,0001391/05/20
12591تهرانبين ارديبهشت و سراجآپارتمانفروش552,567,000142,000,0001391/05/20
12544تهراناتوبان باقریآپارتمانفروش802,400,000194,000,0001391/04/16
12502تهرانخيابان 198آپارتمانفروش582,800,000163,500,0001391/04/08
12478تهراناستخرآپارتمانفروش632,480,000155,000,0001391/04/07
12448تهرانخ زرين شماليآپارتمانفروش882,800,000250,000,0001391/04/05
12425تهرانجشنوارهآپارتمانفروش702,000,000140,000,0001391/04/04
12439تهرانخ 182 شرقيآپارتمانفروش773,550,000273,350,0001391/04/04
12391تهراناستخر آپارتمانفروش652,650,000170,000,0001391/04/03
12394تهرانتهرانپارس آپارتمانفروش1272,600,000330,000,0001391/04/03
12341تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش552,820,000155,000,0001391/03/29
12329تهرانخ جشنوارهآپارتمانفروش1071,900,000203,000,0001391/03/27
12298تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش562,680,000150,000,0001391/03/24
12196تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش581,982,758115,000,0001391/01/22
12197تهرانتهرانپارسمغازهفروش145,714,28580,000,0001391/01/22
12179تهرانتهرانپارسمغازهفروش4014,000,000700,000,0001390/12/08
12165تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1002,500,000250,000,0001390/11/19
12166تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1072,757,009295,000,0001390/11/19
12167تهرانتهرانپارسکلنگیفروش744,460,000330,000,0001390/11/19
Page top