جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15434تهران۱۸۶ شرقيآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001393/06/04
15346تهرانتهرانپارس - خیابان استخرآپارتمانفروش753,800,000285,000,0001393/05/22
15337تهرانتهرانپارس - خیابان محرم پورآپارتمانفروش523,840,000200,000,0001393/05/21
15252تهرانتهرانپارس - خیابان 194 غربیآپارتمانفروش703,600,000252,000,0001393/05/14
15260تهرانتهرانپارس - خیابان 206آپارتمانفروش644,000,000250,000,0001393/05/05
15199تهرانتهرانپارس - خیابان 180 غربیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393/04/19
15182تهرانتهرانپارس - خیابان تیرانداز تجاریفروش1258,000,0001,000,000,0001393/04/16
15018تهرانتهرانپارس - خیابان 244 شرقیآپارتمانفروش833,200,000263,000,0001393/03/18
14956تهرانتهرانپارس - خیابان 192 شرقیآپارتمانفروش2006,000,0001,200,000,0001393/03/07
14944تهرانتهرانپارس - اتوبان بابايیمغازهفروش1823,000,000390,000,0001393/03/06
14878تهرانتهرانپارس - خیابان جشنواهآپارتمانپیش فروش603,500,000210,000,0001393/02/25
14879تهرانتهرانپارس - خیابان جشنواهآپارتمانپیش فروش683,500,000238,000,0001393/02/25
14881تهرانتهرانپارس - خیابان جشنواهآپارتمانپیش فروش583,800,000220,400,0001393/02/25
14812تهرانباقری - خیابان 212 غربیآپارتمانفروش902,600,000240,000,0001393/02/11
14772تهرانتهرانپارس - 196 شرقیآپارتمانفروش473,400,000160,000,0001393/02/06
14773تهرانتهرانپارس - خیابان 196 شرقیآپارتمانفروش473,400,000160,000,0001393/02/06
14648تهرانتهرانپارس - خیابان جشنواره کلنگیفروش2005,000,000725,000,0001392/12/20
14569تهرانفلکه سوم تهرانپارسآپارتمانفروش794,050,000320,000,0001392/11/26
14503تهرانتهرانپارس - خیابان 154 غربیکلنگیفروش45015,500,0007,000,000,0001392/11/11
14458تهرانفلکه اول تهرانپارستجاریفروش2150,000,0001,050,000,0001392/11/02
14400تهرانتهرانپارس - خیابان بهارآپارتمانفروش1806,500,0001,170,000,0001392/10/12
14393تهرانتهرانپارس - خیابان استخرآپارتمانفروش623,600,000225,000,0001392/10/08
14353تهرانتهرانپارس - خیابان استخرآپارتمانفروش673,000,000200,000,0001392/09/20
14347تهرانتهرانپارس - خیابان 190 غربیآپارتمانفروش714,000,000284,000,0001392/09/17
14223تهرانتهرانپارس - 220 شرقیآپارتمانفروش704,800,000336,000,0001392/07/20
14089تهرانتهرانپارس - بلوار پروینآپارتمانفروش703,280,000230,000,0001392/06/11
14073تهرانتهرانپارس - خیابان جشنوارهمغازهمعاوضه403,000,000400,000,0001392/06/08
13884تهرانتهرانپارس خیابان جشنوارهآپارتمانپیش فروش60کارشناسیکارشناسی1392/04/04
13569تهرانتهرانپارس - خیابان پروینآپارتمانفروش783,330,000260,000,0001391/11/29
13269تهرانتهرانپارس - 196 شرقیمستغلاتفروش1,4507,000,0004,550,000,0001391/09/12
Page top