املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24482تهرانتهرانپارس - ف 4آپارتمانفروش834,900,000406,700,0001393-08-19
24501تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393-08-19
24578تهرانتهرانپارسکلنگیفروش90013,000,00011,700,000,0001393-08-19
24619تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,00015,000,00015,000,000,0001393-08-19
24167تهرانتهرانپارس - تیراندازآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001393-08-15
24181تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2808,500,0001393-08-15
24182تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش884,200,000369,600,0001393-08-15
24183تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش833,400,000282,200,0001393-08-15
24186تهرانحکیمیهآپارتمانفروش903,600,000324,000,0001393-08-15
24187تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش753,600,000270,000,0001393-08-15
22818تهرانتهرانپارس - خ 216آپارتمانفروش803,150,000252,000,0001393-08-11
22820تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393-08-11
23704تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش524,100,000213,000,0001393-08-10
23749تهرانتهرانپارس - خ 192آپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393-08-10
23413تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1344,300,000576,200,0001393-08-07
23207تهرانتهرانپارس - جشنواره آپارتمانفروش433,800,000180,000,0001393-08-06
23228تهرانتهرانپارس - جشنواره آپارتمانفروش663,600,000238,000,0001393-08-06
22824تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,600,000262,800,0001393-08-03
22828تهرانتهرانپارس خ 176آپارتمانفروش905,900,000531,000,0001393-08-03
22831تهرانحکیمیهآپارتمانفروش503,800,000190,000,0001393-08-03
22452تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش704,900,000343,000,0001393-07-29
22456تهرانحکیمیهآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393-07-29
22472تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش973,200,000310,400,0001393-07-29
22473تهرانتهرانپارس - استخرمغازهفروش10030,000,000300,000,0001393-07-29
22524تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001393-07-29
22143تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393-07-27
22144تهرانبلوارپروینآپارتمانفروش803,400,000272,000,0001393-07-27
22210تهرانتهرانپارسکلنگیفروش60018,000,0001,080,000,0001393-07-27
22211تهرانتهرانپارسکلنگیفروش22510,000,0002,250,000,0001393-07-27
22212تهرانتهرانپارسویلافروش3759,000,0001393-07-27
Page top