جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19653تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش924,100,000377,200,0001393/07/05
19654تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2006,400,0001,280,000,0001393/07/05
19540تهرانتهرانپارس خ212 شرقیآپارتمانفروش563,600,000201,600,0001393/07/03
19541تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش774,000,000308,000,0001393/07/03
19542تهرانتهرانپارس خ 198 شرقیآپارتمانفروش904,200,000378,000,0001393/07/03
19544تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش483,600,000172,800,0001393/07/03
18776تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1506,500,000975,000,0001393/06/29
18777تهرانتهرانپارس _ خ ۱۹۶ غربیآپارتمانفروش614,200,000256,200,0001393/06/29
18778تهرانتهرانپارس _ جشنوارهکلنگیفروش903,500,0001393/06/29
18779تهرانتهرانپارس _ جشنوارهآپارتمانفروش932,900,000269,700,0001393/06/29
18780تهرانتهرانپارسکلنگیفروش07,500,0002,415,000,0001393/06/29
18781تهرانتهرانپارس _ جشنوارهآپارتمانفروش963,000,000288,000,0001393/06/29
18782تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش684,000,000272,000,0001393/06/29
18783تهرانحکیمیهآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001393/06/29
18784تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش593,500,000206,500,0001393/06/29
18459تهرانتهرانپارس 196 غربیآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393/06/27
18460تهرانتهرانپارس 196 شرقیآپارتمانفروش1374,900,000671,300,0001393/06/27
18461تهرانتهرانپارسکلنگیفروش09,700,0001393/06/27
18462تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001393/06/27
18509تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش604,950,000297,000,0001393/06/27
16416تهرانتهرانپارس - خ 182آپارتمانفروش1103,800,000420,000,0001393/06/26
18286تهرانتهرانپارس خ 103 کلنگیفروش28010,000,0002,800,000,0001393/06/26
18287تهرانتهرانپارسکلنگیفروش22510,500,0002,362,500,0001393/06/26
18289تهرانتهرانپارس - 154 غربیآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001393/06/26
18069تهرانبلوار پروین آپارتمانفروش493,370,000165,000,0001393/06/25
18071تهرانتهرانپارس - 186 غربیآپارتمانفروش954,900,000465,500,0001393/06/25
18075تهرانتهرانپارس - 154 شرقی آپارتمانفروش1176,300,000737,100,0001393/06/25
18076تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش683,700,000251,600,0001393/06/25
18024تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش934,500,000418,500,0001393/06/24
18031تهرانتهرانپارس - ف اولآپارتمانفروش1134,200,000474,600,0001393/06/24
Page top