جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24619تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,00015,000,00015,000,000,0001393/08/19
24167تهرانتهرانپارس - تیراندازآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001393/08/15
24181تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2808,500,0001393/08/15
24182تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش884,200,000369,600,0001393/08/15
24183تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش833,400,000282,200,0001393/08/15
24186تهرانحکیمیهآپارتمانفروش903,600,000324,000,0001393/08/15
24187تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش753,600,000270,000,0001393/08/15
22818تهرانتهرانپارس - خ 216آپارتمانفروش803,150,000252,000,0001393/08/11
22820تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393/08/11
23704تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش524,100,000213,000,0001393/08/10
23749تهرانتهرانپارس - خ 192آپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393/08/10
23413تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1344,300,000576,200,0001393/08/07
23207تهرانتهرانپارس - جشنواره آپارتمانفروش433,800,000180,000,0001393/08/06
23228تهرانتهرانپارس - جشنواره آپارتمانفروش663,600,000238,000,0001393/08/06
22824تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,600,000262,800,0001393/08/03
22828تهرانتهرانپارس خ 176آپارتمانفروش905,900,000531,000,0001393/08/03
22831تهرانحکیمیهآپارتمانفروش503,800,000190,000,0001393/08/03
22452تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش704,900,000343,000,0001393/07/29
22456تهرانحکیمیهآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393/07/29
22472تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش973,200,000310,400,0001393/07/29
22473تهرانتهرانپارس - استخرمغازهفروش10030,000,000300,000,0001393/07/29
22524تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001393/07/29
22143تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393/07/27
22144تهرانبلوارپروینآپارتمانفروش803,400,000272,000,0001393/07/27
22210تهرانتهرانپارسکلنگیفروش60018,000,0001,080,000,0001393/07/27
22211تهرانتهرانپارسکلنگیفروش22510,000,0002,250,000,0001393/07/27
22212تهرانتهرانپارسویلافروش3759,000,0001393/07/27
21650تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1404,500,000630,000,0001393/07/22
21347تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش1103,700,000407,000,0001393/07/19
20988تهرانتهرانپارس خ 206 غربيآپارتمانفروش845,500,000462,000,0001393/07/16
Page top