جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25182تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش613,300,000201,300,0001393/08/22
25195تهرانتهرانپارس - جشنواره آپارتمانفروش732,500,000182,500,0001393/08/22
25196تهران تهرانپارسآپارتمانفروش785,128,000400,000,0001393/08/22
24883تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش624,500,000279,000,0001393/08/21
25003تهرانتهرانپارس آپارتمانفروش1044,000,000416,000,0001393/08/21
24482تهرانتهرانپارس - ف 4آپارتمانفروش834,900,000406,700,0001393/08/19
24501تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393/08/19
24578تهرانتهرانپارسکلنگیفروش90013,000,00011,700,000,0001393/08/19
24619تهرانتهرانپارسکلنگیفروش1,00015,000,00015,000,000,0001393/08/19
24167تهرانتهرانپارس - تیراندازآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001393/08/15
24181تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2808,500,0001393/08/15
24182تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش884,200,000369,600,0001393/08/15
24183تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش833,400,000282,200,0001393/08/15
24186تهرانحکیمیهآپارتمانفروش903,600,000324,000,0001393/08/15
24187تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش753,600,000270,000,0001393/08/15
22818تهرانتهرانپارس - خ 216آپارتمانفروش803,150,000252,000,0001393/08/11
22820تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش803,000,000240,000,0001393/08/11
23704تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش524,100,000213,000,0001393/08/10
23749تهرانتهرانپارس - خ 192آپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393/08/10
23413تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1344,300,000576,200,0001393/08/07
23207تهرانتهرانپارس - جشنواره آپارتمانفروش433,800,000180,000,0001393/08/06
23228تهرانتهرانپارس - جشنواره آپارتمانفروش663,600,000238,000,0001393/08/06
22824تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,600,000262,800,0001393/08/03
22828تهرانتهرانپارس خ 176آپارتمانفروش905,900,000531,000,0001393/08/03
22831تهرانحکیمیهآپارتمانفروش503,800,000190,000,0001393/08/03
22452تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش704,900,000343,000,0001393/07/29
22456تهرانحکیمیهآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001393/07/29
22472تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش973,200,000310,400,0001393/07/29
22473تهرانتهرانپارس - استخرمغازهفروش10030,000,000300,000,0001393/07/29
22524تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001393/07/29
Page top