املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تهرانپارس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38015تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش655,100,000331,500,0001393-12-23
38016تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001393-12-23
38017تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001393-12-23
38018تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1004,550,000455,000,0001393-12-23
37973تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش884,000,000352,000,0001393-12-21
37836تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش905,200,000468,000,0001393-12-19
37540تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,800,000384,000,0001393-12-16
37541تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1104,500,000495,000,0001393-12-16
37542تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش753,500,000262,500,0001393-12-16
37543تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,100,000230,000,0001393-12-16
37544تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1104,800,000528,000,0001393-12-16
37418تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش804,800,000384,000,0001393-12-14
37420تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-12-14
37433تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش733,100,000230,000,0001393-12-14
37202تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش2903,800,000650,000,0001393-12-13
37207تهرانتهرانپارس - استخرکلنگیفروش1806,700,000530,000,0001393-12-13
37215تهرانتهرانپارسکلنگیفروش947,000,000390,000,0001393-12-13
36981تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش653,500,000227,500,0001393-12-11
36982تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1103,800,000418,000,0001393-12-11
36983تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش944,900,000460,600,0001393-12-11
36719تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393-12-07
36718تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1075,450,000583,150,0161393-12-07
36717تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش822,900,00023,780,0001393-12-07
36328تهرانحکیمیهکلنگیفروش3029,000,0001,782,000,0001393-12-05
36308تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش873,600,000313,200,0001393-12-04
36071تهرانتهرانپارس - جشنوارهکلنگیفروش4230,000,0001393-12-02
36072تهرانتهرانپارس - سومآپارتمانفروش753,200,000246,000,0001393-12-02
35831تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانفروش1003,800,000380,000,0001393-11-30
35832تهرانتهرانپارس - جشنوارهآپارتمانفروش855,300,000450,500,0001393-11-30
35364تهرانجشنوارهکلنگیفروش1305,500,000600,000,0001393-11-26
Page top